Susanne Nordling (MP) ordförande för psykiatri och psykisk hälsa i Region Stockholm Foto: Pressbild

DEBATT: "Vi behöver steppa upp vården med psykisk ohälsa"

​Det är så många drömmar som går i kras, så mycket hopp som går förlorat när våra unga mår dåligt. Jag delar Talla Alkurdis (S) oro över den ökande psykiska ohälsan bland unga och jag delar också bilden att vården måste steppa upp, skriver Susanne Nordling (MP) ordförande för psykiatri och psykisk hälsa i Region Stockholm

  • Publicerad 08:29, 31 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholms stadsmissions ungdoms- och terapimottagning, Ung hälsa, har bedrivit en bra privat verksamhet för unga med psykisk ohälsa och de har själva beslutat att avsluta verksamheten. De kommer dock fortsätta med sitt starka och viktiga förebyggande arbete för utsatta människor i vårt samhälle. Deras verksamhet är viktig och imponerande. Region Stockholms ansvar blir nu att se till att de ungdomar som gått på deras mottagning får den vård de behöver. Det ansvaret kommer vi att ta.

DEBATT: "Blågröna sviker barn och unga med psykisk ohälsa"

Vi i Miljöpartiet gick till val på att de som mår dåligt snabbt ska få hjälp och att vården ska finnas nära. Därför arbetar vi nu för att stärka vården för psykisk hälsa på våra vårdcentraler. Vi har påbörjat arbetet som ska resultera i terapimottagningar dit du ska kunna gå utan remiss för att få ett samtal vid lindrig och måttlig psykisk ohälsa eller få hjälp till rätt vård.

Stadsmissionen stänger ungdomsmottagning

Det ska vara enkelt, hjälpen ska finnas nära och ingen ska ramla mellan stolarna.  Terapimottagningen kan finnas på din vårdcentral eller så går flera vårdcentraler ihop om en gemensam. Det blir vårdcentralernas ansvar att bygga upp mottagningarna och 2020-2021 ska de finnas på plats.

Det finns inga entydiga svar på varför den psykiska ohälsan ökar, men vi vet att tidiga insatser är viktiga. Tidiga insatser ger bättre prognos, de som får vänta länge får ofta också gå längre i behandling visar forskningen. En ny rapport från Socialstyrelsen visar att Region Stockholm i en jämförelse mellan regioner ligger på tredje plats i landet när det gäller tillgänglighet till Barn- och ungdomspsykiatrin. Det är bra, men den visar också att vi ligger betydligt sämre till när det gäller tillgängligheten till första linjens psykiatri, dit man kommer först. Det här måste och tänker vi ändra på.

Vården räcker inte idag

Vården ska göra sitt och den måste göra mer än den gör idag, men det räcker inte. Vi kan inte bara bota, vi måste också förebygga och försöka förändra det i vårt samhälle som gör att fler mår dåligt. Det kan vi bara göra tillsammans. Vi måste ta vara på all den kraft och kunskap som finns i vårt län för att stärka den psykiska hälsan. Därför står vi nu i startgroparna för ett arbete efter en modell som används i New York som gör just detta.

Det handlar om att vi i Region Stockholm måste kroka arm med kommuner, skola, civilsamhälle, näringsliv och andra aktörer för att vända trenden. Vi är precis i början av det här arbetet, men jag är övertygad om att det är här är rätt väg att gå.

Susanne Nordling (MP) ordförande för psykiatri och psykisk hälsa i Region Stockholm