Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr om Stockholms arbete mot våldet. Foto: Stockholm stad

DEBATT: "Vi ger föräldrar förstärkt stöd i dragkampen med de kriminella"

Ett tryggt och säkert Stockholm för alla är min viktigaste uppgift. Jag står tillsammans med dig och alla andra stockholmare i kampen för friheten från rädsla och våld, skriver finansborgarrådet Anna König Jerlmyr i ett svar kring gängvåldet.

  • Publicerad 14:11, 7 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Ditt outtröttliga engagemang mot våldet ger många styrka. Din och min gemensamma fiende är de samvetslösa kriminella som utnyttjar barn och unga, som skjuter och sprider skräck, som dödar andra människor. Ett våld som lämnar anhöriga i sorg och förtvivlan.

DEBATT: "Ni har helt missat det förebyggande arbetet mot våldet, Anna König Jerlmyr"

Ett tryggt och säkert Stockholm för alla är min viktigaste uppgift. Jag står tillsammans med dig och alla andra stockholmare i kampen för friheten från rädsla och våld. Mitt ansvar är stort för hur Stockholm utvecklas och jag tar det ansvaret. Varje dag. Vi har bjudit in dig till fika hos oss förut. Jag kommer gärna och fikar hos dig och tackar dig för inbjudan.

DEBATT: "Förebyggande arbete viktigt för att minska antalet brottsoffer och brottslingar"

När vi träffas vill jag lyssna till dig, men också berätta om min syn. Du kommer att märka att den inte är olik din. Vi leder båda ett outtröttligt arbete för att alla barn och unga i Stockholm ska få vara just barn och unga. Att de ska få lika livschanser, oavsett bostadsadress och oavsett var de kommer ifrån. Detta är vår — vi vuxnas — främsta uppgift. Vi är inte framme, men vi är på väg. De skeptiska skulle säga att vi aldrig kommer nå mål. De optimistiska, som du och jag, svarar att vi går så länge våra ben bär oss.

DEBATT: "Stockholm behöver fler poliser – inte snack om könsnormer"

Det förebyggande arbetet är, som du påpekar, avgörande. Alla barn i Stockholm ska ha lika livschanser. Alla barn har rätt till lika möjligheter att bygga sig ett liv fullt av glädje, frihet och drömmar. I hela staden arbetar vi för att alla barn ska klara sin skola — med allt från läxläsning till skolnärvaro. För att de ska ha tillgång till en meningsfull fritid och för att de ska få hjälp att hitta rätt.Vi ger föräldrar förstärkt stöd i dragkampen med de kriminella. Vi har just antagit en strategi för att motverka att unga hamnar i kriminalitet. Det har saknats tidigare år, men nu finns det. 

Vi måste erbjuda barn som har hamnat snett en exitdörr. Avhopparprogrammen behövs men har tidigare inte tagits på allvar i staden. Vi ändrar på det. De unga måste ges en andra chans att hitta rätt.

Vi sätter upp fler trygghetskameror i hela staden. De har två mål. Ett är att få personer att tänka en extra gång innan de begår ett brott. Ett annat är att underlätta för polisen att gripa kriminella. Det tidigare är viktigare, givetvis. Det senare är ingen tröst för familjer som mister ett barn eller ett syskon. Men det förhindrar att fler familjer drabbas av den mörkaste sorg.

Till sist, låt mig berätta om ordningsvakterna. De har fått två uppgifter av mig. En är att göra skillnad här och nu. De är våra allierade i kampen mot de kriminella. De kan gripa kriminella och behövs när poliserna är för få. En är att finnas till hands för alla som känner sig otrygga. Då finns de tillhands för att försvara den svage och utsatte. Ordningsvakterna är inget alexanderhugg. Men de förbättrar situationen.

Tack för att du inte flyttar. Ta kampen för dig, de dina och för alla andra som inte längre orkar. Du behövs. Jag ser fram emot att träffa dig igen.

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholm