Att Jan Valeskog försöker ställa viktiga åtgärder mot varandra drar ett löjets skimmer över sig, skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP). Foto: Sacharias Källdén/Linda Gren/Christoffer Röstlund Jonsson

DEBATT: "Vi gör redan allt vi kan mot elsparkcyklarna – lagändringar behövs"

Stockholm stad kan inte kreativt och ensidigt tillämpa lagen på något annat vis även om det skulle göra Jan Valeskog nöjd, då det är Polisens bedömning som har betydelse i sammanhanget, skriver Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i en replik till Jan Valeskog (S)

  • Publicerad 16:15, 18 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Jag välkomnar att Jan Valeskog (S) ställer sig bakom de förslag på lagändringar som jag föreslagit bland annat på DN Debatt. Genom att fler stockholmspolitiker uppvaktar infrastrukturminister Tomas Eneroth så kanske vi ännu snabbare får de nya lagändringarna på plats. Det är också bra att vi är ense om att den bortforsling av elsparkcyklar som står trafikfarligt och trafikhindrande som nu ska ske är bra och rimlig. En åtgärd som varit planerad sedan länge och som meddelades elsparkcykelbolagen redan för cirka tre veckor sedan, långt före dess att Valeskog var ute i media kring denna åtgärd.

DEBATT: "Bra att Helldén erkänner att han hade fel om elsparkcyklarna"

Det är bra att Jan Valeskog även stödjer förslaget om att det ska vara tillståndspliktigt att ställa ut elsparkcyklar i staden. Dessvärre utelämnar Valeskog en viktig pusselbit i sitt resonemang när han hävdar att det redan idag är fullt möjligt att göra detta. Polisen är den myndighet som avgör vilka verksamheter som kräver tillstånd. I frågan om elsparkcyklar har Polisen varit mycket tydlig gentemot Stockholms stad, och i sitt beslut angivit att de företag som ställer ut elsparkcyklar enligt deras mening ”inte kan anses falla in under ordningslagens regler i 3 kap ordningslagen”. Polisen anser alltså inte att det finns lagrum för att kräva att elsparkcykelföretagen ska söka ett tillstånd för att få vara verksamma.

"Kan inte tillämpa lagen kreativt"

Det är alltså Polisen som är den tillståndsgivande myndigheten. Stockholm stad kan inte kreativt och ensidigt tillämpa lagen på något annat vis även om det skulle göra Jan Valeskog nöjd, då det är Polisens bedömning som har betydelse i sammanhanget. Vilket också det hovrättsråd Valeskog hänvisar till konstaterar – ”Som jag bedömer det räcker det med att fråga Polismyndigheten. De bestämmer formellt om tillstånd” säger Kazimir Åberg (SvD 13 september). Det är alltså exakt detta Stockholms stad gjort – och fått nej.

SL förbjuder elsparkcyklar överallt

Just för att Stockholms stad i nuläget har mycket begränsade möjligheter att reglera elsparkcyklarna enligt den bedömning som SKL, stadens jurister och Polisen gjort, så har avsiktsförklaringen behövts. Det är märkligt att Socialdemokraterna förhåller sig så kritiska till att staden använt ett av de få verktyg vi har att tillgå. Det är inget juridiskt bindande dokument, men har ändå exempelvis bidragit till att elsparkcykelbolagen själva reglerat i apparna så att det inte går att parkera en elsparkcykel i Gamla stan eller på Sergels Torgs nedre plan och inte heller är möjligt att köra snabbare än 6 km/h på Drottninggatan, Götgatansbacken och Biblioteksgatan. Det har betydelse på riktigt och bidrar till att skapa ordning och reda – även om det inte är hela lösningen. Vilket jag aldrig heller påstått.

Det finns ingen motsättning mellan att verka för att kommunerna ska få utökade möjligheter att reglera trafiken och att i dialog med företagen komma fram till gemensamma regler. Tvärtom ser jag det som min skyldighet som trafikborgarråd att både verka för lagändringar, föra en konstruktiv dialog med de aktörer som verkar i staden och samtidigt använda de verktyg vi har, som exempelvis bortforsling av felparkerade fordon inklusive elsparkcyklar. Att Jan Valeskog försöker ställa viktiga åtgärder mot varandra drar ett löjets skimmer över sig.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd