Daniel Helldén och Mariana Moreira Duarte, Milöpartiet. Foto: Pressbilder

Debatt. Vi nöjer oss inte förrän samhället är helt jämställt

I Stockholm har vi från Miljöpartiets sida arbetat hårt för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Kön får inte avgöra vilka förutsättningar du får i förskolan, skolan, arbetslivet eller hur du blir bemött i dialogen med myndigheter och förvaltningar, skriver MP.

  • Publicerad 08:00, 8 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I år är det hundraett år sedan riksdagen beslöt om kvinnlig rösträtt och nittionio år sedan det första riksdagsvalet genomfördes som kvinnor kunde rösta i. Det är 60 år sedan de första kvinnorna prästvigdes och det är hela 166 år sedan den första barnkrubban, en föregångare till förskolan, startades i Stockholm.

Varje litet steg mot ett mer jämställt samhälle har föregåtts av politisk kamp och glastak som krossats. Det har krävt engagerade politiker som systematiskt drivit på varje enskilt steg som gjort män och kvinnor mer jämställda. Det är precis det arbetet som måste fortsätta för att vi ska lyckas uppnå ett mer jämställt samhälle.

Vi är nämligen inte i mål. Fortfarande finns tydliga löneskillnader mellan män och kvinnor, det finns tyvärr fortfarande många sammanhang där ditt kön är avgörande för om du blir lyssnad på och flickor och pojkar bemöts olika från dag ett. Mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som årligen drabbar många, så sent som 2018 tog våld i nära relationer sex kvinnors liv bara i Stockholmsområdet.

I Stockholm har vi från Miljöpartiets sida arbetat hårt för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Kön får inte avgöra vilka förutsättningar du får i förskolan, skolan, arbetslivet eller hur du blir bemött i dialogen med myndigheter och förvaltningar.

Starkare stöd till kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Under 2018 öppnades tre nya relationsvåldscentra tack vare en medveten budgetsatsning från Miljöpartiet: i Skärholmen, på Södermalm och i Spånga. Relationsvåldscentrum (RVC) är en råd- och stödverksamhet som bland annat erbjuder stödjande samtal i samband med polisanmälan eller förhör och medfölj till exempelvis tingsrätten eller socialtjänsten. RVC har även kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Förtur i bostadskön för våldsutsatta. Ingen våldsutsatt kvinna ska tvingas tillbaka till en man där hon blivit misshandlad, bara för att det inte går att hitta något annat boende. Möjligheten till förtur i bostadskön har funnits i flera årstid men som inte har fungerat tillräckligt bra, vilket har lett till att allt färre kvinnor har beviljats förtur under de senaste åren. Därför är det en framgång att den grönblåa majoriteten nu förstärker möjligheten att få förtur för våldsutsatta i bostadskön.

Jämställd sponsring. 80 procent av sponsringen av idrott går fortfarande till mäns idrott. Det är inte okej. I Stockholms stads budget för 2020 förtydligar den grönblåa majoriteten att jämställdhet ska gälla även för all sponsring av idrott som görs av Stockholms stads bolag. Därför kommer Stockholms stad nu ta fram en sponsringspolicy för stadens bolag med särskilt fokus på att skapa jämställda förutsättningar för tjejer och killars idrottande.

Lönesatsning för erfarna socialsekreterare och biståndshandläggare. Yrken som många kvinnor arbetar i har oftare lägre löneläge än mansdominerade yrken. En yrkeskategori som domineras av kvinnor är socialsekreterare och biståndshandläggare. När Miljöpartiet satt i en rödgrönrosa majoritet så infördes därför en särskild lönesatsning för erfarna socialsekreterare och biståndshandläggare. Den här satsningen har nu under den grönblåa majoriteten förlängts.

Stockholm ska vara ett föredöme i kampen för ökad jämställdhet. Jämställdhet är ingen enskild politisk fråga – istället påverkar varje enskilt beslut jämställdheten mellan män och kvinnor.

Från Miljöpartiets sida kommer vi inte nöja oss innan vi uppnått ett jämställt samhälle.