Meja Winbo är styrelseledamot i CUF Norrort, som menar att ett tiggeriförbud i Täby och Danderyd är fel väg att gå. Foto: Privat

DEBATT: "Vi säger nej till tiggeriförbud i Norrort"

I Danderyd och Täby ska snart ett eventuellt tiggeriförbud upp för beslut. Men ett tiggeriförbud löser inte det egentliga problemet – fattigdomen, menar Centerpartiets ungdomsförbund i Norrort.

  • Publicerad 13:41, 6 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I Danderyd, Täby och på Lidingö vill moderata, kristdemokratiska och sverigedemokratiska kommunpolitiker se ett lokalt tiggeriförbud. Centerpartiet nobbar förslaget samtidigt som vi betraktar tiggeriet som ett allvarligt problem. Det är en ohållbar och icke människovärdig utveckling, oberoende av om man kommer hit på eget initiativ eller om en brottslig verksamhet ligger bakom. Ett tiggeriförbud är emellertid inte en effektiv lösning.

Först och främst är problematiken inte de tiggande människorna, utan den fattigdom och de levnadsvillkor som de lever under. Dessa problem går inte upp i rök genom ett tiggeriförbud. Tvärtom kan det istället öka utsattheten. Det riskerar möjligtvis att i större utsträckning stigmatisera människor levandes i fattigdom och förstärka utanförskapet, menar fattigdomsforskare från samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Människor ber om pengar för att de är utsatta eller fattiga. Ett tiggeriförbud förbjuder endast yttringarna av fattigdom, inte motiven bakom dem. Fattigdom kan inte bara förbjudas för att sedan låtsas som att den inte existerar.

Här vill M och KD se ett tiggeriförbud i Täby

"Ökat EU-samarbete"

Många gånger vill partier som yrkar på tiggeriförbud, även påpeka resursbristen för rättsväsende och polis. Vi förstår inte logiken. Centerpartiet anser att polisen bör satsa sina resurser på verkliga brott, istället för att vidta åtgärder mot människor som ber om hjälp. För att använda straffrätten till att kriminalisera en gärning bör den vara allmänfarlig eller äventyra säkerheten. Kan detta likställas med att be om pengar? I själva verket gör majoriteten av de som tigger det frivilligt, utan förbindelse till organiserad brottslighet, enligt polisens lägesbild från december 2015.

Vid tiggeriförbud talas det ofta om att tiggande medmänniskor är en plågsam syn. Det är en sak att anse att det är påfrestande att se lidande och fattiga människor. Men att av det skälet sedan bannlysa dem från att räcka fram sina händer och be sina medmänniskor om hjälp är rent egoistiskt.

Centerpartiet säger nej till ett tiggeriförbud. Att satsa på att dölja fattigdomens symptom genom ett förbud är en ohållbar och kortsiktig lösning. Istället för att belasta rättsväsendets resurser och administration på att lagföra tiggare vill Centerpartiet fokusera polisens medel på olagligliga lägeruppställningar och eventuell brottslig verksamhet i anslutning till den som en effektivare lösning. Om det handlar om tiggare från andra EU-länder vill vi se ett ökat samarbete i EU för att förbättra deras situation och ett ökat tryck på EU-länderna via EU-systemet.

Här kan tiggeri förbjudas i Danderyd

Delade meningar i Täby om ett tiggeriförbud

Blomdörren ledde Charlotta till Markims kvinnohistoria

Nyheter "Det fanns en själ i huset när vi flyttade hit" Vad döljer sig bakom den blommiga dörren i det gamla huset i Markim? Det visar sig vara en envis konstnärinna som lämnade avtryck i bygden under sin livstid. Charlotta Didriksdotter Sjöberg, som...fredag 13/9 16:24

I Danderyd är varannan bil extra tung

Nyheter 48 procent av bilarna väger mer än 1,5 ton I Danderyd kör knappt varannan person en motorstark bil, åtminstone om man ser till den statistik som länsstyrelsen har tagit fram.fredag 13/9 16:18
Stockholm Direkt