Jonas Naddebo, (C) kulturborgarråd, Foto: Pressbild

DEBATT: "Vi säkrar bibliotekens framtid"

Vi är snart klara med en ny kostnadseffektiv biblioteksorganisation som bland annat innebär en bättre personalsammansättning som speglar de förändrade behov som biblioteken har att hantera i form av exempelvis medborgarfrågor, skriver kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) i ett svar till Vänsterpartiet.

  • Publicerad 14:20, 27 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vänsterpartiet målar upp en mörk bild av stadens bibliotek. Jag tycker det är trist för den stämmer inte med verkligheten. Tvärtom har vi den senaste tiden fått positiva besked i form av att ordningsstörningarna på stadens bibliotek minskat med färre incidenter. En orsak är att samarbeten med fritidsgårdar, skolor och lokala brottsförebyggande råd har ökat.

DEBATT: "Blågrön kulturpolitik blir bibliotekens död"

Jag kan även konstatera att utlånen av barnmedia och antalet biblioteksbesök har ökat under 2019 jämfört med 2018. Därutöver ser vi i Stockholm att läsningen tar mer plats på förskolorna än tidigare, utbudet är bra, det finns böcker på fler språk och att föräldrarna är mer involverade i barnens läsning. Beskrivningar som inte passar in i Vänsterpartiets skrämseltaktik och struntprat om en kommande biblioteksdöd.

Det som däremot är bra är att Vänsterpartiet tydligt blottar den politiska skiljelinje som finns mellan oppositionen och den grönblåa majoriteten i synen på ekonomi. Det förvånar mig inte att Vänsterpartiet inte tar ekonomin på allvar. Mer pengar är det enkla svaret på allt. ”Det är inte svårare än så” skriver Vänsterpartiet. Jo, det är det. Det behövs en hållbar organisation och finansiering för att utveckla stadens 40 bibliotek och därför ställer vi om biblioteksorganisationen.

I den budgetuppföljning som Vänsterpartiet hänvisar till skriver den samlade vänsteroppositionen i ett skriftligt uttalande att ”ett verkligt utvecklingsarbete behöver en annan styrning än en budget i balans”. En budget i balans är tydligen inget för vänstern att bry sig om. Min uppfattning är att vänsterns syn på ekonomi på riktigt är farlig för stadens biblioteksverksamheter. Tar vi inte ekonomiskt ansvar här och nu kommer vi att behöva göra det imorgon.

Vi är snart klara med en ny kostnadseffektiv biblioteksorganisation som bland annat innebär en bättre personalsammansättning som speglar de förändrade behov som biblioteken har att hantera i form av exempelvis medborgarfrågor. Att staden under en kort och tillfällig period ändrar öppettider för några av stadens bibliotek är inte optimalt men ofrånkomligt som en följd av pågående fackliga förhandlingar. Under denna period har oplanerad frånvaro bland personalen, som sjukdom och VAB, ibland lett till ändrade öppettider, helt enkelt för att vi värnar bibliotekariernas och besökarnas säkerhet och trygghet. Biblioteken är nu i slutskedet av den nödvändiga omorganisation vi genomfört för att säkra framtidens bibliotek.

Jag delar Vänsterpartiets inställning om bibliotekens viktiga roll i samhället. Vi i den grönblåa majoriteten fortsätter att arbeta för att biblioteken ska vara trygga mötes- och arbetsplatser med öppettider när stockholmarna vill och kan besöka dem. Men denna inriktning måste gå hand i hand med en ekonomisk hållbarhet. Som i all annan verksamhet måste biblioteken kunna omformas och utformas så smart som möjligt.

Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd