Erik Slottner, KD, trygghet- och äldreborgarråd. Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: "Vi satsar mot den ofrivilliga ensamheten hos Stockholms äldre"

Våra äldre som byggt upp landet förtjänar både respekt och värdighet. Omfattningen på ensamheten och hälsoriskerna den medför är helt oacceptabla, skriver trygghets- och äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

  • Publicerad 11:58, 18 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Forskning visar att det är lika skadligt för hälsan att vara ofrivilligt ensam som att röka 15 cigaretter om dagen. Den ofrivilliga ensamheten blir särskilt destruktiv när äldre drabbas. Den påverkar nämligen inte bara deras livskvalitet negativt, utan har också visat sig vara direkt hälsofarlig då de som ingår i sociala sammanhang tenderar att leva längre än äldre som känner sig ensamma.

Ensamhetsreform för äldre på Kungsholmen

Den ofrivilliga ensamheten är förknippad med såväl psykisk som fysisk ohälsa. Forskning visar att både ensamhet och depression är särskilt vanligt i åldersgruppen 65–80 år. En färsk studie från Socialstyrelsen visar att 74 procent av de äldre på boenden i Stockholm lider av ensamhet. Motsvarande siffra för de som bor själva och nyttjar hemtjänst är 53 procent. Det rör sig om ett mindre känt folkhälsoproblem av stora proportioner.

DEBATT: "Förebyggande arbete viktigt för att minska antalet brottsoffer och brottslingar"

Självklart vilar ett stort ansvar hos den äldres närstående. Men även kommunen kan göra mycket för att hjälpa till att främja social gemenskap. I budgeten för 2020 presenterar vi därför flera åtgärder för att komma till bukt med den ofrivilliga ensamheten:

1. Vi utökar matlyftet för äldre som syftar till att motverka undernäring och just ofrivillig ensamhet. Därmed tar vi fasta på måltidens sociala dimension, som vi vill stärka. Matfestivaler och sociala evenemang riktade till äldre genomförs runtom i hela staden.

2. Vi fortsätter investera i sociala mötesplatser så som aktivitetscenter och träffpunkter som bidrar till ökad gemenskap.

3. Vi stärker satsningen på så kallade ungdomsbesök inom äldreomsorgen, då detta skapar generationsöverskridande möten som berikar vardagen. Samtidigt får fler yngre upp ögonen för att arbeta med och engagera sig för äldre.

4. Vi satsar på samverkan med civilsamhällets aktörer så att de kan tillhandahålla fler aktiviteter för äldre på sommaren och vid storhelgerna. Att sitta ensam under perioder då övriga samhället kretsar kring samvaro är ingenting vi önskar äldre i Stockholm.

5. Vi sluter ett helt nytt avtal med Volontärbyrån som ska syfta till att få fler volontärer att bidra till minskad ensamhet bland äldre samt få fler äldre att själva bli engagerade i föreningslivet.

Våra äldre som byggt upp landet förtjänar både respekt och värdighet. Omfattningen på ensamheten och hälsoriskerna den medför är helt oacceptabla. Genom ovan nämnda åtgärder arbetar den styrande majoriteten aktivt för att hantera problemen som försämra livskvaliteten för våra äldre. Min förhoppning är nu att övriga delar av samhället börjar göra detsamma.

Erik Slottner (KD) – Äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad