Älvsjö centrum. Foto: Mostphotos

DEBATT: Vi tar ansvar för Älvsjö

Svar på debattartikel från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Älvsjö stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 21:19, 25 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Detta är en replik på "Älvsjös ekonomi är ett fiasko från majoriteten"

Vi i den grönblå majoriteten har rivstartat vårt första år med att utveckla Älvsjö. Vi har börjat att ta itu med de trygghetsproblem som förra styret ignorerade, bland annat genom fler trygghetsåtgärder runt Älvsjö station. Vi har påbörjat att utreda en mötesplats i Älvsjö, vi har stärkt delaktigheten genom flera medborgardialoger och vi fortsätter att investera i förskolor, äldreomsorg och våra grönområden.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet noterar i stadsdelens delårsbokslut att årets ekonomiska prognos är ett underskott med 12,7 mnkr. Detta tar vi i den grönblå styrande majoriteten på fullt allvar.

DEBATT: "Älvsjös ekonomi är ett fiasko från majoriteten"

Underskottet har främst uppstått genom att Älvsjö fått ökade kostnader för lagbunden verksamhet, t.ex. försörjningsstöd. Särskilt välstädad var inte heller stadsdelens ekonomi vid maktskiftet även om det alltid brukar låta så när man förlorat ett val. Älvsjös uppkomna underskott har ingen koppling till skattenivån som oppositionen försöker påskina. Även om 12,7 mnkr är mycket pengar, ska det sättas i relation till vår totala budget på cirka 670 mnkr.

För att åter anpassa oss efter rådande budget kommer vi att ta det ansvar som krävs att anpassa Älvsjös ekonomiska situation. De budgetanpassningar som görs ska främst ske inom organisation och administration och de ska inte märkas för våra omsorgstagare i Älvsjö. Oppositionen ägnar sig åt ryktesspridning när de hittar på besparingsområden som saknar grund. Alla inköp som behövs för den löpande verksamheten ska självklart fortsättningsvis göras, och vikarier ska så klart tas in om verksamheten så kräver.

Vårt långsiktiga arbete med en mötesplats i Älvsjö, ökad trygghet, höjd kvalitet i äldreomsorg och förskola samt klimat- och miljöåtgärder ligger fast.

Vi gruppledare i den grönblå majoriteten är fyllda med energi att ta oss an de kommande åren med olika utmaningar för att utveckla ett fantastiskt och växande Älvsjö.