Politik handlar om tuffa prioriteringar, och efter så lång tid är jag glad över att kunna renovera stadsbiblioteket samt intilliggande basarer, skriver Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd. Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: "Vi tar ansvar för Stadsbiblioteket"

Politik handlar om tuffa prioriteringar, och efter så lång tid är jag glad över att kunna renovera stadsbiblioteket samt intilliggande basarer, skriver Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

  • Publicerad 15:27, 19 jun 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Efter alldeles för många års tävlingar och utredningar är jag stolt över att gå vidare med finansierade renoveringsplaner för Stadsbiblioteket. Efter att ha ignorerat en av stadens viktigaste byggnader de senaste fyra åren, har Socialdemokraterna nu presenterat en alternativ plan som skulle innebära ytterligare fördröjning och kosta närmare en miljard. Det är pengar som inte finns, och det är precis denna ekonomiskt ansvarslösa fastighetspolitik som jag håller på att städa upp efter, skriver Dennis Wedin (M) bostads- och fastighetsborgarråd.

Oppositionen vill slänga ut McDonalds från Sveavägen

Stockholms stadsbibliotek invigdes 1928 och är en mycket viktig byggnad för Stockholm. Det är ett byggnadsminne med ett mycket stort bevarandevärde. Idag är biblioteket och intilliggande basarerna med sina hyresgäster i stort behov av renovering, och inga större investeringar har gjorts sedan 1980-talet. Under många år har man utrett och projekterat för vad som är renoveringsbehovet men också en lämplig framtida användning. Det har vid olika tillfällen presenterats planer utan någon finansiering. Det har skapat osäkerhet och förseningar.

"Gör allt för att skapa ordning i ekonomin"

Alldeles för många år har debatten pågått och besluten saknats, medan byggnadernas renoveringsbehov har växt. Faktum är att under den senaste mandatperioden hölls underhållskostnader medvetet nere för att Socialdemokraterna skulle klara budgeten. Något som stadens revisorer skarpt kritiserat. Detta var man tvungna att göra för att fördyringar på uppåt två miljarder kronor skedde vid större pågående fastighetsprojekt. Denna ansvarslösa politik ledde till en allvarlig ekonomisk situation, och jag gör nu allt för att skapa ordning och reda i stadens fastighetsbestånd.

BESKEDET: Stadsbiblioteket byggs inte ut – ska renoveras

Trots dessa tuffa ekonomiska förutsättningar visar den grönblåa majoriteten i Stockholm på handlingskraft. Vi har i veckan kunnat ta beslut om att möjliggöra underhållsåtgärder av stadsbiblioteket och intilliggande basarer. Förslaget innebär att det eftersatta och löpande underhållet åtgärdas under en femårsperiod till en total investeringsutgift om 260 miljoner kronor. Fokus ligger på att bevara den kulturhistoriskt viktiga fastigheten, samtidigt som vi exempelvis ökar barnsäkerheten och förbättrar tillgängligheten.

"Socialdemokraterna har inte lärt sig något av kritiken"

Istället för att Socialdemokraterna skulle dra lärdom av den skarpa kritik man fått, har man nu istället presenterat en alternativ plan för Stadsbiblioteket. Den handlar framförallt om att man vill blåsa ut basarerna, slänga ut nuvarande verksamheter, och istället länka ihop basarerna med biblioteket. Detta skulle kosta skattebetalarna närmare en miljard kronor, innebära enorma bygg- och markarbeten, och därmed ytterligare förseningar. Det är ett totalt ofinansierat och ansvarslöst förslag, som skulle innebära att en rad olika fastighetsprojekt skulle behöva stoppas. Socialdemokraterna fortsätter att slösa utan varken ansvar eller respekt för Stockholmarnas skattepengar.

Politik handlar om tuffa prioriteringar, och efter så lång tid är jag glad över att kunna renovera stadsbiblioteket samt intilliggande basarer. Men samtidigt gör jag allt för att skapa ordning och reda i stadens fastighetsbestånd. Framförallt handlar det om att reda ut den bristande styrning och dåliga kostnadskontroll som präglat den senaste mandatperioden i stadshuset. Det är tid för ansvar.

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.