Dennis Wedin (M) bostads och fastighetsborgarråd svarar Socialdemokraterna om Stadsbibliotekets upprustning. Foto: Stockholms stad/Sacharias Källdén

DEBATT: "Vi tar ansvar när S siffertrixar om Stadsbiblioteket"

Kontentan av Socialdemokraternas förslag är att skattebetalarna ska pantsättas på över en miljard kronor, det skulle innebära enorma bygg- och markarbeten, och ytterligare förseningar och fördyringar. Stockholmarna behöver sitt stadsbibliotek, och är trötta på skenande kostnader. Därför är jag stolt över hur den grönblåa majoriteten i stadshuset nu tar ansvar, skriver Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

  • Publicerad 12:06, 3 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Socialdemokraterna har nyligen föreslagit en ofinansierad miljardrenovering av Stadsbiblioteket. Nu, efter över 10 år av utredningar, föreslår de plötsligt en finansieringsmodell från privata aktörer. Ett tydligt sätt att siffertrixa, och att slippa budgetera för Stadsbiblioteket i deras kommande skuggbudget. När man nyligen själva styrde så ignorerade man istället fastighetens upprustningsbehov.

DEBATT "Rusta upp Stadsbiblioteket ordentligt – med privata pengar"

Socialdemokraterna är skyldiga till över två miljarder i skenande renoveringskostnader under förra mandatperioden. Större fastighetsprojekt som Östermalmshallen, Liljevalchs konsthall och Medborgarhuset svällde, försenades och fördyrades. Mitt främsta uppdrag som fastighetsborgarråd är att städa upp, att skattepengarna prioriteras rätt och att fastighetsprojekten ska hålla kostnaden. Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte lärt sig läxan, utan fortsätter driva på för större fastighetsprojekt utan finansiering.

"Akut behov"

När jag tog över som bostads- och fastighetsborgarråd blev jag varse om det akuta behovet av att underhålla och renovera Stadsbiblioteket. Innan sommaren fattade vi därför beslut om att möjliggöra underhållsåtgärder av Stadsbiblioteket och intilliggande basarer. Förslaget innebär att det eftersatta och löpande underhållet åtgärdas under en femårsperiod till en total investeringsutgift om 260 miljoner kronor. Fokus ligger på att bevara den kulturhistoriskt viktiga fastigheten, samtidigt som vi exempelvis ökar barnsäkerheten och förbättrar tillgängligheten.

Kontentan av Socialdemokraternas förslag är att skattebetalarna ska pantsättas på över en miljard kronor, det skulle innebära enorma bygg- och markarbeten, och ytterligare förseningar och fördyringar. Stockholmarna behöver sitt stadsbibliotek, och är trötta på skenande kostnader. Därför är jag stolt över hur den grönblåa majoriteten i stadshuset nu tar ansvar.

Dennis Wedin (M) bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad