Tillfällig. Europaskolan har köpt det här huset i Gamla stan. Men politikerna tillåter bara skolan att ha elever där under en begränsad tid eftersom fastigheten inte lämpar sig för skola, enligt politikerna. Foto: Elina Lindberg

Europaskolan: "Låt inte bostadskrisen hindra barnens skolgång"

Ledningen för Europaskolan är kritisk till Stockholms stad som sagt nej till skolans ansökan om att få göra om ett äldre hus i Gamla stan till ny permanent skola.

  • Publicerad 11:22, 21 dec 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Bostadskrisen måste lösas, men det får inte gå ut över barnens skolgång. Dessutom har skolborgarrådet Olle Burell lovat att alla stockholmare ska kunna lita på att det finns bra förskolor och skolor nära hemmet.

"Antalet invånare i Stockholm ökar och med det även behovet av fler bostäder. Samtidigt medför bostadskrisen att skollokaler omvandlas till bostadsrätter. Det råder nu brist på skollokaler och Stockholms politiker behöver därför en långsiktig strategi så att antalet skolor motsvarar elevunderlaget, skriver Ulf Jonsson, Anna-Karin Backman och Anette Parts från Europaskolan.

Trygghet är avgörande för en välfungerande skola. Elever ska utvecklas, växa som människor och lära sig nya saker med trygga förutsättningar. Grundläggande är att elever erbjuds möjlighet att gå i en skola i närheten av hemmet, och att den möjligheten kvarstår under hela skolgången.

Friskola på Södermalm räddad i sista stund

Europaskolan Södermalm tvingas nu lämna sina befintliga lokaler eftersom de ska ombildas till bostäder. Efter ett omfattande sökande efter nya lokaler i elevernas närområde fann vi en fastighet i Gamla stan. Eftersom fastigheten tidigare fungerat som kontor och saknar skolgård har vi endast fått ett treårigt bygglov för att bedriva skolverksamhet.

Stockholm växer, och med det även antalet skolelever. Förra året fanns det 96 000 skolbarn i kommunen som till 2026 beräknas öka med 15 procent till 111 000, enligt Stockholms stads prognos. 

Hittills har stora delar av debatten kring det växande Stockholm handlat om bostadsbristen. Det är naturligt och viktigt att fokusera på att få fram nya bostäder. Men vi måste samtidigt klara av att tillgodose andra viktiga samhällsbehov. Fler bostäder behövs, men även fler skolor. 

Friskola köpte hus som inte får byggas om

Många nybyggda bostadsområden får kritik för att de saknar tillräckligt med skolor och förskolor. Det som däremot inte uppmärksammats lika mycket är att skolfastigheter rivs eller omvandlas till bostadsrätter.  

Listan på skollokaler som omvandlats kan göras lång. Både Katarina Västra Skola på Södermalm och Sofi Almquists skola på Östermalm blev lyxbostäder. På Sveavägen har den före detta flickskolan blivit hotell och Norra Latin är i dag konferensanläggning. Men även skollokaler utanför tullarna har ombildats, exempelvis i Västertorp söder om Stockholm.  

Utbildningsförvaltningen hade i år 2,3 miljarder för nyinvesteringar i nya skollokaler. Det är bra, men att samtidigt stänga ner välfungerande skollokaler är samhällsekonomiskt oförsvarbart. Om det inte finns tillräckligt många skollokaler tvingas skolor, precis som Europaskolan Södermalm, att flytta till andra typer av lokaler. Det är svårt att få tillstånd att bedriva skola i kommersiella lokaler och är dessutom väldigt dyrt.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Barn som bor i innerstan och närförorter får en allt längre resväg till sina skolor eftersom skolorna har allt färre lokaler att bedriva sin verksamhet i. Brist på skolor i närområdet skapar otrygghet för eleverna, som tvingas resa onödigt långt till och från skolan varje dag.

Vi förstår utmaningen för Stockholms stad att både lösa bostadskrisen och se till att antalet skolplatser följer ökningen av skolungdomar. Bostadskrisen måste lösas, men det får inte gå ut över barnens skolgång. Dessutom har skolborgarrådet Olle Burell lovat att alla stockholmare ska kunna lita på att det finns bra förskolor och skolor nära hemmet. 

Nu behöver stadsbyggnadsnämndens och utbildningsnämndens politiker börja samspela med varandra. Vi uppmanar därför Stockholms politiker att skapa en långsiktig strategi, som ger svar på hur många skolor staden behöver och i vilka områden. 

Låt befintliga skollokaler får vara kvar och fortsätt investera i nya skolfastigheter. Närheten till skolan ska vara självklar i stadens alla delar. Den tryggheten ska inte våra skolungdomar behöva kompromissa bort."

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Ulf Jonsson, rektor, Europaskolan Södermalm  

Anna-Karin Backman, rektor, Vasa International School of Stockholm

Anette Parts, huvudman, Europaskolan

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.