Debattörerna. Nathalie Brard och Tomas Ernhagen från branschorganisationen Fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna

Fastighetsägarna: Stärk allmännyttan på rätt sätt

Nyproduktion av hyresrätter och ombildningar behöver inte står emot varandra, skriver två företrädare för Fastighetsägarna.

  • Publicerad 13:27, 27 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är en replik på debattartikeln "Hyresgästföreningen: Stärk allmännyttan" publicerad på StockholmDirekt 21 november 2019.
 

*****

"På Stockholm Direkt skriver Simon Safari och Annika Billström från Hyresgästföreningen i region Stockholm om behovet att stärka allmännyttan. Ambitionen är vällovlig, men det gäller att stärka allmännyttan på rätt sätt.

I artikeln vänder sig Billström och Safari mot den nya stadshusledningens vilja att uppnå blandande upplåtelseformer (hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter) i ytterstaden genom att ombilda delar av allmännyttans hyresrätter i dessa områden. Det skulle, enligt skribenterna, försvaga allmännyttans och hyresrättens ställning i Stockholm. Staden borde istället skapa blandat boende genom nyproduktion.

Ombildningar kan behövas

Såväl stadens nya ledning som Hyresgästföreningen ser fördelar med blandade boendeformer. Det gör även vi. Det kan stärka integrationen och samtidigt underlätta bostadskarriärer för boenden i områden de redan är etablerade i. Nyproduktion är naturligtvis en del av lösningen, precis som en stärkt allmännytta. Men det räcker inte. Och här har vi lite andra tankar än Hyresgästföreningen. För att stärka allmännyttans möjlighet att producera nya hyresrätter, kan ombildningar behövas. Det stärker allmännyttans kassa och därmed dess möjlighet att bygga nytt.

En kanske viktigare del av lösningen är dock att skapa ekonomiskt hållbara förutsättningar för nyproduktion av såväl de ägda som det hyrda boendet. Och då handlar det inte endast om allmännyttan, utan även om privata hyresvärdar. Det handlar då om allt från finansierings- och skattefrågor till hur vi kollektivt förhandlar hyrorna i detta land. I dag kan Hyresgästföreningen tvinga fram reala sänkningar av den allmänna hyresnivån i landet. Detta faktum är ett av de allvarligaste långsiktiga hoten mot hyresrätten. För att ändra på det måste förhandlingsreglerna ändras så att parterna på bostadsmarknaden blir jämbördiga.

Enklare planprocesser behövs

Tydlighet och rimlighet när det gäller finansiering och skatter samt ett fungerande förhandlingssystem är förvisso viktiga, men det räcker inte för att säkra ett hållbart byggande. Enklare planprocesser och fortlöpande investeringar i infrastruktur, som skapar nya kommunikationstäta lägen där folk vill bo, är minst lika viktigt. Det skulle vara rätt sätt att stärka allmännyttan, och andra hyresvärdars, möjlighet att bidra till bostadsförsörjningen."