Debattören. Cecilia Obermüller (MP) skriver. Foto: Mostphotos / Stockholms stad

"Grönblått samarbete skapar en mer blandad stad"

Det nya grönblå samarbetet i Stockholms stad gynnar arbetet med att skapa en mer blandad stad, helt i linje med Miljöpartiets vision, skriver Cecilia Obermüller (MP).

  • Publicerad 15:23, 29 okt 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Vi har en vision: Stockholm ska vara en blandad stad, där vi tar vara på det unika med varje stadsdel. Alla stadsdelar ska erbjuda attraktiva boendemiljöer med god tillgång till service, kollektivtrafik och arbetsplatser.

Tyvärr finns det i Stockholm en ojämlik tillgång på attraktiva stadsmiljöer, vilket betyder att vi särskilt i socioekonomiskt svagare stadsdelar måste förbättra tillgången till service, arbetsplatser, kollektivtrafik, mötesplatser och offentliga rum. Därför vill vi från miljöpartiets sida se områdesunika förtätningsstrategier för dessa stadsdelar. Det betyder även att investeringar i torg, parker och bostadsgårdar särskilt ska göras i socioekonomiskt utsatta stadsmiljöer. Det är viktigt att de boende ges inflytande över de förändringar som görs och involveras tidigt i förändringsarbetet.

REPLIK: "Människor ska ha rätt att äga sin bostad – även i ytterstaden"

Att se en blandad stad betyder även att vi vill se en mångfald av upplåtselseformer. Det betyder att hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter, kompiskontrakt, kollektivhus och bygg- och bogemenskaper alla har en plats när vi fortsätter utveckla Stockholm. Hyresrätter är viktiga för att Stockholm ska vara en öppen och välkomnande stad, men i områden där allmännyttan är i en dominerande ställning så ligger det i linje med Miljöpartiets politik att vilja se en försiktig ombildning av hyresrätter. Även denna förändring måste utgå från de boendes egna initiativ och engagemang, och alltid till marknadsmässiga priser.

Stopp för ombildningar i närförort och innerstan

Därför ligger den överenskommelse som gjorts inom det grönblåa samarbetet i linje med Miljöpartiets politik. Stopp för ombildningar i närförort och innerstad. Ombildningar i ytterstaden enbart i stadsdelar där allmännyttan har en dominerande ställning, de boende själva tar initiativet och en marknadsvärdering görs varpå varje ombildning får bedömas från fall till fall.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, och organisationer som står dem nära, försöker nu driva upp en opinion mot Miljöpartiet. Retoriken är närmast gränslös – trots att hela vår utgångspunkt är att ombildningar enbart ska ske när de boende själva tar initiativet används en argumentation om att vi skulle tvinga människor från deras hem. Det tycker jag är häpnadsväckande.

Det är orimligt högt tonläge just i Stockholm, när S och V själva aktivt verkat för samma politik i andra kommuner. Även när S och V varit med och styrt Uppsala så har ombildningar varit tillåtet i Uppsalahem.

"Vi vill ha blandat överallt"

I den här debatten återkommer även argumentet att det enbart skulle vara i ytterstaden vi vill göra något för att uppnå en blandad stad. Det stämmer inte. Miljöpartiet har bland annat gått till val på förtätning av småhusbebyggelse, genom tydlig styrning med en långsiktig plan för utvecklingen av stadens småhus- och villaområden. Miljöpartiet vill att vissa strategiskt utvalda småhusområden ska kunna förtätas av fastighetsägarna själva, samtidigt som de miljöer med allra högst kultur- och naturmiljövärden ska skyddas.

Forskningar visar att effekterna av blandade upplåtelseformer är goda. Forskningen visar på positiva effekter av blandade upplåtelseformer, bland annat så klarar sig barn som växer upp i dessa områden bättre i skolan. Mest gynnas barn till lågutbildade föräldrar. FN-organet UN-Habitat har också pekat ut just mixade upplåtelseformer som en av sina fem principer för hållbar stadsplanering.

Nu kommer arbetet med att bygga en blandad stad med både hyresrätter och bostadsrätter fortsätta, samtidigt som viktiga grönområden skyddas. Som stadsbyggnadspolitiker ser jag med tillförsikt fram emot den bostads- och stadsbyggnadspolitik som det grönblåa samarbetet kommer att föra. Tillsammans kommer vi att kunna ta viktiga steg mot att skapa en mer blandad stad, helt i linje med Miljöpartiets vision."