Drabbade. Hammarby hockey lider stort av att ishallen vid Zinkensdamm måste rivas. Foto: Karin Nilsson

Hammarby hockey: "En ishall på Zinkensdamm är en nödvändighet"

Hammarby hockeys barn- och ungdomsverksamhet drabbas hårt av stängningen av ZInkens ishall. Styrelsen kräver i ett öppet brev ett möte med ansvariga politiker.

  • Publicerad 13:57, 21 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Fastighetskontoret i Stockholms Stad har tagit beslutet att med omedelbar verkan stänga Zinkensdamms Ishall, som är den mest frekvent utnyttjade hallen i hela Sverige, med hänvisning till rasrisken. Det är naturligtvis ett hårt slag för många föreningar som drabbas verksamma inom konståkning, bandy och ishockey.

Zinkensdamms ishall måste rivas

För Hammarby ishockeys ungdoms- och damverksamhet som är en av de större brukarna, för Hammarby bandys ungdomsverksamhet (med landets största andel aktiva tjejer), is-hockeyns Hockeyskola med 100+ flickor och pojkar i åldrarna fem till sju år, tre ungdomslag med flickor och pojkar i åldrarna åtta till elva år, J20-laget och damlaget (med många unga spelare).

Verksamheterna är i full gång med aktiviteter i form av bandy, hockey- och skridskoskola, matcher i förbundens olika seriesystem och träningar. Speciellt på helger är det som mest intensivt, med aktiviteter som sammantaget går ut på att erbjuda våra ungdomar en meningsfull fritid. Föreningarna på Södermalm är sedan många år i stort behov av mer istider och att bygget av bandy/skridskohallen för bandyns del prioriteras och en bättre ishall för att alls överleva som föreningar med kraft nog att erbjuda aktiviteter för de barn och ungdom som söker sig till oss.

Hårt slag mot föreningsidrotten

Vi behöver ett bättre stöd än en oanvändbar ishall och ett mail som uppmanar oss att omgående tömma våra förråd och göra vad vi vill med innehållet. En ishall på Zinkensdamm är en nödvändighet, för oss föreningar och för medborgarna på Södermalm. Idrottsförvaltningen försöker nu på bästa sätt ordna så att alla föreningar och allmänheten ska få någonstans att utöva skridskosporterna. Men som de flesta vet är utbudet av isytor och hallar kraftigt eftersatt i staden, och det blir nu ett orimligt tryck på de redan hårt belastade ishallar som finns.

Eftersom byggandet av bandy/skridskohallen på Gubbängens IP och ishallarna på Sätra IP är fördröjda, innebär stängningen av Zinkensdamms ishall till råga på allt att Stockholm nu tar ett steg bakåt i utvecklingen i stället för att situationen förbättras ens kortsiktigt i närtid.

En konsekvens av stängningen och bristen på isytor är också att våra ungdomar och lag nu blir utlokaliserade till andra stadsdelar, med följden att det blir ännu svårare att få logistiken att fungera, att få tillgång till vettiga tider för träning och match och att få tiden att räcka till för att skapa balans mellan skola, arbete och idrottsaktiviteter.

Det är NOG nu!

Stockholms Stad och Fastighetskontoret bär tveklöst ansvaret för den situation vi nu befinner oss i. Vi har de senaste fyra-fem åren känt till att ishallen rör sig och att det är eroderingen i slänten mot Tantolunden som är problemet. Vilken novis som helst förstår att problemet inte försvinner av sig självt, utan snarare förvärras över tid när regn, snö och smältvatten från hallen får fritt spelrum.

Förslag om spontning av slänten kom tidigt på tal, och hade man agerat då hade vi med all säkerhet kunnat undvika att hamna i detta prekära läge. Vi vill därför veta hur handlingsplanen har sett ut, vilken taktisk plan som upprättats och vilka åtgärder som satts in för att inte kommunal egendom, skattebetalarnas miljoner och allt ideellt arbete i förningarna ska gå till spillo.

Vi förutsätter nu att:

Bygget av bandy/skridskohallen i Gubbängen prioriteras.

Fastighetskontoret omedelbart vidtar mått och steg och sätter in alla åtgärder för att räddaZinkensdamms ishall alternativt skyndsamt börjar projektera för en ny ishall på Zinkensdamms IP eller alternativ yta på Södermalm.

Vi föreningar får ta del av fastighetskontorets handlingsplan, och att våra representanter kallas till ett informationsmöte snarast möjligt.

Stockholms Stad tar sitt ansvar för nuvarande situation och framtiden.

Det är hög tid att inse allvaret i situationen och vilka katastrofala följder alla år av handlingsförlamning fått för oss föreningar, barn och ungdomar på Södermalm.

Stockholms Stad tar oss, användare, väljarkår, skattebetalare och viktig aktör i det idrottspolitiska programmet på allvar!


Med förhoppning av ett svar med möjligheter till ett möte inom kort!"