Debattören. Alexander Lindholm (S) ogillar nya grönblå styrets idrottspolitik. Foto: S i Stockholms stad

"Högerstyret i staden hotar ungdomsfotbollen i Stockholm"

Det nya grönblå styret i Stockholms stad har tyvärr valt att positionera sig som en motståndare till ungdomsidrotten, skriver Alexander Lindholm (S).

  • Publicerad 16:00, 30 okt 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Högerstyret har i skrivande stund haft makten i Stockholm i drygt två veckor och har redan lyckats med att hota anläggandet av två 11-mannafotbollsplaner. Det handlar om konstgräsplanerna som var planerade på Årstafältet samt i Fredhällsparken.

Stockholm har ett skriande behov av fler idrottsanläggningar och under föregående mandatperiod satsade vi i den dåvarande S-ledda majoriteten dubbelt så mycket resurser på idrottsanläggningar än vad högern gjorde under perioden 2010-2014, mer än en miljard extra lade vi på idrottsanläggningar. Socialdemokraterna satsade bland annat över 200 miljoner på konstgräs vilket ledde till fler än 20 nya fotbollsplaner.

"Grönblått samarbete skapar en mer blandad stad"

På Årstafältet väljer högerstyret nu att prioritera en golfanläggning som drivs av ett privat företag framför att bygga den planerade fotbollsplanen för ungdomsidrotten, detta i ett område alldeles intill Östberga där den sociala oron är större än på andra håll i staden och där samhället och föreningslivet verkligen behöver göra gemensamma insatser för att hitta meningsfulla fritidssysselsättningar för områdets unga. En golfanläggning skulle med fördel kunna placeras på annan plats.

V: Alliansen kommer aldrig att prioritera klimatet

I Fredhällparken har meddelats att ingen fotbollsplan ska byggas. Detta är extra beklagligt eftersom den 11-mannaplan som skulle byggas där var en ersättningsyta för den plan som försvinner vid Stadshagen när det byggs bostäder där. Stadens nya högerstyre tänker alltså inte bara stoppa anläggandet av nya konstgräsplaner utan även minska antalet. Det är fullständigt horribelt när fotbolls-Stockholm istället behöver väldigt många fler planer än vad de har tillgång till. De som drabbas är ungdomarna.

Vi skulle bygga ikapp

Under tiden som Socialdemokraterna styrt Stadshuset har varje bebyggelse av bostäder på idrottsytor kompenserats med nya motsvarande idrottsanläggningar utöver den budget som funnits för idrotten. Vår ambition var hela tiden att idrotten aldrig skulle behöva backa utan sakta men säkert skulle vi bygga ikapp behovet. Något som högerstyret nu sätter stopp för.

Vi vet att barn som idrottar presenterar bättre i skolan, har lättare att bilda nätverk och har större chans att lyckas på arbetsmarknaden som vuxna. Det är beklagligt att det nya högerstyret har valt att positionera sig som en motståndare till ungdomsidrotten istället för en kraft som kunde fortsätta att bygga på det vi socialdemokrater påbörjade förra mandatperioden."