Företrädare. Anders Lago och Anders Svensson vill att Stockholms stad öppnar ett "friköpsfönster" för de bostadsrättsföreningar som vill köpa loss marken av kommunen nu när tomträttsavgälden höjs. Foto: HSB / Wikipedia

HSB: Låt bostadsrättsföreningar köpa loss marken billigare

Bostadsrättsföreningar som vill köpa loss tomten av Stockholms stad när markhyrorna nu höjs får betala dubbelt så mycket som villaägare. Det är fel och borde åtgärdas med ett "friköpsfönster", skriver Anders Lago och Anders Svensson från HSB.

  • Publicerad 07:00, 6 feb 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"​Under 2018 börjar Stockholms stads nya tomträttsavgälder att gälla. Kraftiga avgäldshöjningar gör att många bostadsrättsföreningar nu vill friköpa marken, men de sitter fast i en rävsax. Det är dags att de som bor i bostadsrätt får en rättvis chans att friköpa marken på lika villkor som villaägare.

Tomträttsavgäld är den årliga avgift som Stockholms stad tar för att hyra ut mark som är bebyggd med småhus eller flerbostadshus. Avgäldsnivåerna ska enligt stadens modell spegla aktuella markvärden, och senast beräkningsmodellen ändrades var 2004. Nu är det dags igen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Totalt berörs drygt 1 900 bostadsrättsföreningar och cirka 3 900 flerbostadshus i Stockholms stad. Markpriserna har ökat kraftigt sedan 2004, vilket i de flesta fall även innebär kraftigt höjda avgälder. Det är självklart rimligt att nivåerna räknas upp, men det stora tidsintervallet är olyckligt då höjningarna blir påtagliga. I många fall mer än en fördubbling, något som självklart slår hårt mot medlemmarnas ekonomi. För de flesta bostadsrättsföreningar har inget annat val än att höja månadsavgiften för att finansiera de ökade kostnaderna. De nya avgäldsnivåerna kommer att öka stadens årsintäkt på en miljard med ytterligare 600 miljoner kronor. Pengar som till allra största delen kommer från bostadsrättshavarnas fickor. 

Villaägare och bostadsrättsföreningar behandlas olika

Men det finns ett alternativ: att friköpa marken av staden. Friköpspriset baseras på marktaxeringsvärdet, och har ingenting med avgäldsnivån att göra. Men det som är uppseendeväckande, inte minst ur ett rättviseperspektiv, är att friköpsvillkoren skiljer sig åt beroende på boendeform. Vid ett friköp av marken ska en bostadsrättsförening betala en ersättning motsvarande hela marktaxeringsvärdet, medan villaägare bara behöver betala hälften. Man kan på goda grunder ifrågasätta om friköpsvillkoren är i enlighet med likställighetsprincipen, som innebär att kommuner inte får särbehandla sina invånare.

2019 kommer nya taxeringsvärden, och även om bostadsmarknaden nu mattats något höjs värdena sannolikt en del. Men redan med dagens värden finns det ingen bostadsrättsförening som ekonomiskt kan räkna hem ett friköp inom en överskådlig framtid. Våra beräkningar visar att ett friköp i de flesta fall lönar sig tidigast efter 30 år, beroende på framtida räntenivåer. Trots det vill nu många föreningar friköpa marken.

Men det är långt ifrån säkert att staden beviljar ett friköp. Och även om det görs är risken stor att föreningen inte beviljas lån. Och beviljas föreningen lån, är risken överhängande att ett lån inte beviljas när föreningen behöver göra nödvändiga och omfattande fastighetsrenoveringar. Stockholms bostadsrättsföreningar sitter fast i en rävsax som tvingar dem att ha kvar sin tomträtt, och istället höja avgifterna.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Att villkoren för friköp överhuvudtaget skiljer sig åt är orimligt. I praktiken handlar det fortfarande om enskilda hushåll som äger sitt boende. Att dessutom sälja till 100 procent av marktaxeringsvärdet är en märklig konstruktion, då det i praktiken bara finns en köpare: bostadsrättsföreningen. Staden kan rimligtvis inte sälja till någon annan aktör.

Friköpsvillkoren blir ännu mer förvirrande när bostadsrättsföreningar som utgörs av radhus, och således är taxerade som småhus, idag får friköpa till 50 procent av marktaxeringsvärdet. Det innebär att vissa bostadsrättsföreningar får stora fördelar jämfört med andra, enbart beroende på hur de är taxerade.

Men det finns en lösning på dilemmat. HSB:s förslag är att staden öppnar ett friköpsfönster under en begränsad tid, där möjligheten att köpa marken släpps fri, och där bostadsrättsföreningar får friköpa till 50 procent av marktaxeringsvärdet. Det skulle innebära att Stockholms bostadsrättsföreningar med tomträtt får en chans att på ett självständigt sätt bestämma över sin framtid. Det är hög tid att Stockholm stad behandlar bostadsrättsföreningar på samma sätt som villaägare."

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.