Församlingshuset. Bilden är tagen strax innan jul, när julkrubban kommit på plats. Foto: Stella Papapanagiotou

INSÄNDARE: Församlingshuset i Spånga skapar trygghet – riv det inte

Ett av förslagen när Spånga-Kista församling ser över sina lokaler, är att församlingshuset på Värsta allé rivs för att göra plats åt bostäder. "Pinsamt olägligt ur ett trygghetsperspektiv", skriver en Spångabo.

  • Publicerad 17:03, 21 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Församlingshuset på Värsta allé nr 1 har blivit kyrkan mitt i byn för de boende i gamla Spånga. 1100-talskyrkan i Tensta förblir vår ädelsten och sista viloplats, men närheten till den ännu, trots ständigt ökande polisinsatser, otyglade oron i Järva manar till eftertanke inför besöken där.

I församlingshusets värme sker det mycket. Och även om många verksamheter inte är av direkt religiös karaktär är påminnelsen om vårt kristna arv under civilsamhällets sammankomster nog så kulturbärande till framtida generationer.

För barns och ungdomars musicerande är den outsinliga kristna musikskatten en given källa till utveckling parallellt med det profana diggandet. Och när barnen framträder kommer släkten till kyrkan för att lyssna.

En pensionärsförening har sina möten i församlingshuset och hjälper kyrkan med receptionen – tala om samarbete för ömsesidiga behov. Men kyrkans beräkningsmodell för lokalhyror har medfört att andra föreningar letar lokal på annat håll. Det minskar kontaktytan med närsamhället.

Förslag: Riv Spånga församlingshus och bygg bostäder

I Brå:s med flera trygghetsundersökningar framgår att de boendes upplevda otrygghet i Spånga-Tensta är en av de mest alarmerande i Stockholms stad. Såväl offentliga som enskilda aktörer håller som bäst på med att komma tillrätta med oron. Och de boende i gamla Spånga är eftertraktade i det arbetet.

Då är det pinsamt olägligt att avisera en möjlig nedläggning av det bästa och tryggaste kyrkan kan erbjuda oroliga medborgare. Istället bör församlingshuset på Värsta allé få fortsätta att tjäna som såväl en trygg asyl för de otrygga i gamla Spånga som en väl förankrad språngbräda för de som vill engagera sig i problematiken i Järva.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt