INSÄNDARE: Nu överklagar vi bostäderna på Årstafältet

Nätverket Årstafältet ger staden underkänt för byggplanerna på Årstafältet. Därför överklagar vi nu bostäderna som planeras, skriver de i en insändare.

  • Publicerad 14:18, 7 mar 2016

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Exploateringen av Årstafältet är riskfylld, kostsam och skapar trafikinfarkt som får konsekvenser för hela Stockholmsregionen. Sakägare på Enskedefältet och Sandfjärdsgatan har dessutom förbisetts eftersom de aldrig bjudits in till samråden. En överklagan med 6669 namn till stöd för fortsatt utveckling av landskapsparken har lämnats in.

I dag bor cirka 24 000 invånare i Årsta och Östberga. Förutom byggplaner på Årstafältet planeras 15 785 bostäder för nära 40 000 nya invånare med Årstastråket, Slakthusområdet, Årstaberg, Årsta i kvarteren Sävlången, Dellen, Åsnen och Tvären, Östberga, Liseberg/Östberga, Enskedefältet och Enskede Gård. I en vidare cirkel nya bostäder i Marievik, Liljeholmskajen, Nybohovsbacken, Rosteriet/Liljeholmen, Västberga, Midsommarkransen/Herbariet, Stureby, Årstadal, Stureby/Gamlebo och Örby.

Söderort lider brist på rekreationsområden. År 2000 antogs en plan för att förädla Årstafältet till landskapspark. Detta för att minska obalansen och skapa bättre boendemiljö. Enligt plan- och bygglagen har de styrande i staden till uppgift att främja en god samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden, en långsiktigt hållbar livsmiljö för alla medborgare inklusive kommande generationer.

Att skrota landskapsparken och bygga 6 000 bostäder för ytterligare 15 000 invånare på Årstafältet är inte hållbart tillsammans med övrig planerad exploatering i området.
 

LÄS ÄVEN

Minst 15 000 flyttar in på Årstafältet

Fullstor idrottshall och fotbollsplan till Årstafältet

Nytt akutsjukhus kan hamna på Årstafältet

Förskola i Valla rivs – ny byggs på Årstafältet

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Sköndalsbor: Vi vill inte ha någon t-bana

Nyheter Lugnet i den lilla söderorten hyllades när vi mötte läsarna En högstadieskola och ett staket så att folk inte stupar utför trappan i centrum. Det var några av önskemålen som dök upp när vi mötte läsarna i Sköndal. T-bana då? Nej, det riskerar bara att...måndag 18/6 16:20