Kungsholms kyrka Foto: Mostphotos

INSÄNDARE: Prästerna i Västermalm får predika var de vill

Alla präster har fått undervisning i Homiletik – läran om hur prästen predikar och prästerna i Västermalm avgör själva varifrån de predikar, skriver Michael Persson, kyrkoherde i Västermalms församling i ett svar till en insändare som kritiserade att prästerna inte använder predikstolen.

  • Publicerad 10:32, 27 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Tack för synpunkter på predikan och att alla bör bli inkluderade. Alla präster har fått undervisning i Homiletik – läran om hur prästen predikar. Det grekiska ordet betyder ”hur man umgås med varandra”. Predikan förmedlar mötet mellan Guds ord, som det är oss givet i Bibeln, vår kunskap, våra erfarenheter och vår vardag.

Insändare: VARFÖR i herrans namn använder inte prästerna predikstolen?

Pre-dikan är latin och handlar mer om tilltal än samtal. Betraktelse är ett annat begrepp som innebär att ta litet avstånd och dela tankar utifrån mötet med den levande Guden och vår värld.

"Jag står oftast i predikstolen"

Mina predikningar är nog en blandning av dessa olika förhållningssätt. När jag predikar i Västermalms kyrkor söndag kl 11 (Kungsholms Ulrika Eleonora, S:t Göran och Essingens Försoningens kyrka), så står jag oftast i predikstolen. En del av mina kollegor gör också det, andra väljer att stå ovanför kortrappan, vid en ambo (talarstol) eller vandra fritt. Men vid dop, vigslar och begravningar och veckomässor står jag alltid på golvet – för att samtalet skall bli tydligare.

Jag var ledig i söndags och satt längst bak i Kungsholms kyrka – prästen predikade i koret och jag såg och hörde bra och kände mig delaktig. Prästerna i Västermalm avgör själva varifrån de predikar.

Dock får predikan aldrig vara 1. Aggressiv 2. Tråkig 3. Ointelligent – det vore ett större bekymmer än var prästen står. Jag kan alltid sluta ögonen och lyssnande vara med i samtalet.

Michael Persson, kyrkoherde, Västermalms församling