Kulturdebatt. Insändarskribenten tycker att Jonas Naddebo (C), kulturborgarrådet, är fel ute. Foto: Hamid Ershad Sarabi / Mostphotos

INSÄNDARE: Prioritera kultur för unga, Naddebo!

Tänk om kring neddragningarna inom kulturen, skriver Håkan Sandh, tidigare chef för Kulturskolerådet, i ett öppet brev till kulturborgarrådet Jonas Naddebo.

  • Publicerad 15:18, 26 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Kulturskolan Stockholm och stadens bibliotek står inför stora besparingar. 49 miljoner skall bort. Stockholm är en rik stad med låg kommunalskatt. Många invånare är mycket kulturintresserade. Fler barn och unga söker till kulturskolan än de som får plats. Är målet att färre skall få plats? Eller skall lika många få plats, fast på en sämre verksamhet? 

Det verkar som att ett hål i budget plötsligt uppstått. Efter skattesänkning? Nu måste verksamheter snabbt stöpas om. Självklart kan verksamheter effektiviseras. Det bör då utgå från att man först hittar effektiviseringen och sedan räknar på vad den innebär. Att söka besparingen i desperat tempo innebär alltid att anställda tappar förtroende för politiken, tappar sugen på jobbet, känner att ingen bryr sig – och att därmed kvalitet och effektivitet minskar. Och det tror jag inte du heller önskar.

Se till behoven som finns

Varför kan du inte först se vilka behov som finns, om det finns besparingar att göra och sedan sänka skatten om det blir medel över? Eller tror du att det finns en mängd kommunalt anställd personal som inte utför något arbete? De som slutar idag ersätts inte. Fyllde de ingen funktion eller varför skall just deras arbetsuppgifter försvinna? 

Bibliotek och kulturskolor är verksamheter som bär upp vårt samhälle. I första hand skriver jag för Kulturskolans räkning. Stockholms kulturskola är stor, men bara hälften av genomsnittet i landet. Kulturskolan Stockholm behöver bli lika stor som i andra städer. Då behövs mer medel - inte mindre. 

Ett stort problem för Kulturskolan Stockholm är bristen på bra lokaler. I Medborgarhuset planerades tills för ett år sedan nya lokaler för Kulturskolan. Den gamla majoriteten, inte din, svek kulturskolan genom att ta bort lokaler som var beslutade och projekterade. Därför står musik- och dansundervisningen utan lokaler och utan planer för hur lokalbehovet skall lösas. 

Bygg skolor med kulturlokaler

Många menar att grundskolans lokaler kan delas med kulturskolan. Idén är i vart fall till 50 procent bra. Ett problem är att de lokaler man skall dela inte finns. I grundskolor saknas nästan alltid bra lokaler för drama och teater, bra lokaler för dans, och för musik och bild i de lägre årskurserna. Bygg gärna skolor med lokaler för kulturskolans behov. Då kan de delas. 

Det andra problemet är att de tonåringar från hela staden som går på Kulturskolan bör kunna mötas och utvecklas tillsammans. En bra kulturskola är också en träffpunkt. Alla behöver också känna att deras lokaler är attraktiva. Tänk 15-åriga hockeyspelare som hänvisas till sjöis när sådan finns, så har du kulturskolan i ett nötskal. Bygg centrala lokaler och dela dem med föreningar, studieförbund och professionella som behöver repetitionslokaler.

Är det inte dags att ta barns och ungdomars behov av bra bibliotek, bra idrottsmöjligheter och bra möjligheter att utöva sitt kulturella intresse på allvar? Är vi verkligen en så fattig kommun att det inte är möjligt? Varför inte börja med ett extra anslag på 49 miljoner? Det märks knappt på min kommunalskatt – men det märks för barn och unga. Prioritera dom."

Håkan Sandh, Tidigare chef för Kulturskolerådet

Jonas Naddebo (C). Foto: Hamid Ershad Sarabi

Kulturborgarrådet: Måste vara ekonomiskt hållbart

Kopplingen till skattesänkningar och att vi bortprioriterar barnen är tröttsam, skriver Jonas Naddebo (C), kulturborgarrådet i ett svar direkt.

"Sandh är kunnig och ställer retoriska frågor – sänk inte skatten och utöka alltid stadens kulturbudget. Jag instämmer i vikten av en bättre utformning av skolorna för kulturverksamheter och att samutnyttja kulturskolans lokaler med civilsamhället. Men kopplingen till skattesänkningar och att vi bortprioriterar barnen är tröttsam. Stadens budget för 2019 innebär mer skatteintäkter tack vare att skatteunderlaget växer.

Min högsta prioritet för stadens kulturverksamheter är att rikta pengarna till barn och unga. Detta behöver gå hand i hand med ekonomisk hållbarhet. Låt mig vara tydlig: inga verksamheter inom Kulturskolan kommer stängas, inga lärare sägs upp, och budgetskillnaden från förra året är minimal. Detta hade behövts göras oavsett skattenivå.

Nu ställer staden om

Sandh har en enkel lösning: skjut till 49 miljoner kronor extra så blir alla glada. Det är bara att titta tillbaka något enstaka år för att inse att det inte är så enkelt. Kulturbudgeten 2019 är 24,7 miljoner kronor mindre än 2018, och 18,8 miljoner kronor högre än 2017. Detta är viktigt att repetera för att skapa sans i debatten. Kulturnämndens hyres- och lönekostnader har svällt under många år. Nu ställer vi om för att långsiktigt kunna planera för dessa de kommande åren. 

Samtidigt som vi ser över kostnader värnar jag kulturskolans verksamhet som ska fortsätta i vanlig ordning. Jag vet att dessa fyller en viktig funktion. Samarbetet mellan Kulturskolan och skolorna behöver utökas för att nå ut bredare i ytterstaden. För att lyckas krävs en sund kulturpolitik, inte en politik som tappat kontrollen över kostnadsutvecklingen. Det riskerar allt i slutändan. En hållbar ekonomi måste väga tungt även för kulturnämndens verksamheter som har att äta från samma kaka som stadens skolor, socialtjänst och miljö- och klimatarbete. Glöm inte det."