Översvämningar väntar i hissen, menar stationsvärden Filip. Foto: StockholmDirekt

INSÄNDARE: SL:s nya hissar – ett felbygge

Vatten och grus riskerar att forsa in i SL:s nya EU-hissar som byggs vid Sandsborgs t-banestationen just nu. Det hävdar stationsvärden Filip.

  • Publicerad 15:34, 15 maj 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Just nu byggs en ny hiss i Sandsborg. Golvnivån i nedre planet är densamma som tidigare. Det borde den inte vara. Den borde höjas med uppåt två decimeter, med en angränsande sluttning, för att klara av kommande översvämningar.

I hela tunnelbanan byts hissar successivt ut mot den bättre EU-standarden med innerdörrar. Det blir säkrare så. Men SL glömmer bort att höja golvnivåerna på de platser där det är angeläget att göra det. På många platser kan man minimera hissfelen genom en golvhöjning på bara två centimeter, vilket gör att gruset lättare kan hållas borta från dörrarna.

Men det finns också flera platser där det ibland blir översvämningar. Sandsborg är kanske den värsta av dem. När dagvattnet forsar in från både väst och öst (varav i regel mest inkommer från centrumsidan i öst) så blir brunnarna lätt överfulla. Det händer att det läggs ut brädor för trafikanterna att gå på i viadukten, men att även dessa översvämmas."

Filip Björner, stationsvärd i tunnelbanan

SL SVARAR DIREKT

2015 satsades 1,5 miljarder kronor till utbyte av hissar och rulltrappor i SL-trafiken. Bytestakten är cirka 25 objekt per år. Nu kommer en ny mer driftsäker hiss på plats i Sandsborgs t-banestation. Vi hoppas att insändaren och resenärerna ser det som en förbättring.

SL försöker alltid att så långt möjligt utforma sina hissar så att inte grus och vatten ska tränga in i hiss och hisschakt. Vi har undersökt förhållandena på plats och konstaterar att det inte är riktigt så enkelt åtgärdat som insändaren vill göra gällande. Hissen befinner sig i en svacka under en viadukt med dagvattenbrunnar på båda sidor om hissdörrarna. Att höja marknivån två decimeter resulterar möjligen i för låg takhöjd. Även tillgängligheten för rullstolar kan påverkas negativt.

Om det ändå skulle vara görligt är det ett helt annat projekt än att byta ut hissen. Frågan om avlopp för dagvatten är en mycket större fråga, då den även involverar Stockholms stad och kräver en djupare byggteknisk undersökning som omfattar omgivande mark, dagvattenbrunnar och ledningssystem.
 
Claes Keisu, presskommunikatör, SL