Erik Slottner (KD). Foto: Karin Nilsson

KD: Godkänt slutprov ska vara ett krav för försörjningsstöd

Kristdemokraterna vill införa obligatorisk samhällsorientering för alla nyanlända. Den som inte klarar godkänt ska inte få bidrag, skriver Erik Slottner (KD).

  • Publicerad 15:27, 6 apr 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Möjligheten till migration är i grunden något positivt. Att kunna söka sig till andra länder för att fly undan krig och förtryck eller för att jobba, studera eller bilda familj kan berika både enskilda människor som hela nationer. Samtidigt går det inte att förneka den sprängkraft som kan skapas när människor från vitt skilda kulturer och normsystem ska leva sida vid sida. För att lyckas med denna utmaning behöver Sverige en integrationspolitik som dels erbjuder möjligheter men som också ställer krav på enskilda att göra rätt för sig och som är tydliga med den värdegrund som vårt land vilar på. Att lyckas eller inte lyckas med integrationen är en ödesfråga för vår stad och vårt land.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Redan innan den stora migrationsvågen år 2015 stod Sverige inför stora utmaningar vad gäller integrationen. Hög arbetslöshet, utbrett bidragsberoende och sociala problem har länge varit verklighet i flera invandrartäta förorter. Idag råder högkonjunktur och arbetskraftsbrist i många branscher men trots det har arbetslösheten bitit sig fast på höga nivåer bland utrikes födda.

Nyanlända invandrare ska få goda möjligheter till etablering och till stöd från samhället. Mottagandet av nyanlända får dock aldrig präglas av kravlöshet. Alla nyanlända ska förväntas göra sitt yttersta för att hitta ett arbete, lära sig språket och bli delaktiga i samhällsgemenskapen. För att klara detta är det avgörande hur ekonomiska styrmedel utformas samt att nyanlända får goda kunskaper om de grundläggande värderingar och normsystem som genomsyrar det svenska samhället. 

Ett samhälle behöver en gemensam etisk grund för att fungera och hålla samman. Detta blir viktigare ju mer pluralistiskt samhället är. Ett samhälle binds samman och hålls ihop av mer än lagar och regler. Det binds samman av människor som betraktar varandra – inte som främlingar – utan som grannar. Vi behöver ett gemensamt etiskt modersmål.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Därför vill Kristdemokraterna införa obligatorisk samhällsorientering för alla nyanlända. Samhällsorienteringen ska tydligt belysa värdet av demokrati, jämställdhet, yttrandefrihet och vikten av tolerans för minoriteter och olikheter. Vi vill dessutom fördubbla antalet undervisningstimmar i samhällsorientering i förhållande till den nationella timplan som finns idag. Vi vill att ett godkänt slutprov införs som krav för försörjningsstöd.

Tyvärr har svensk integrationsdebatt många gånger präglats av såväl kravlöshet som naivitet. Att ställa krav är dock att bry sig – både om Sveriges framtid och om de nyanlända."

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.