DEBATT. Foto: Sacharias Källdén/Personskadeförbundet RTP

Kravet: Inför lag på cykelhjälm för alla åldrar

Vi vill att cykelhjälm ska vara obligatoriskt för alla åldrar, skriver Personskadeförbundet RTP.

  • Publicerad 12:01, 8 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi vet vilka fruktansvärda skador cykelolyckor kan orsaka. Som cyklist är hela kroppen oskyddad och det minsta man kan göra är att skydda huvudet och hjärnan, som är kroppens viktigaste organ. Personskadeförbundet RTP vill därför att Trafikförordningen ändras så att åldersgränsen gällande användning av cykelhjälm tas bort, vilket innebär att cykelhjälm ska vara obligatoriskt för alla åldrar.

Det här debattartikeln är en reaktion på artikeln "MP-politikern: Därför använder jag inte cykelhjälm"som publicerades på StockholmDirekt 31 oktober.

Många läkare känner stor frustration över att allt för många skadar huvudet i onödan. Särskilt utsatta för skador är personer som cyklar utan hjälm. Ny forskning visar också att även lindriga skallskador kan ge besvärliga långsiktiga men. Det finns dock enkla sätt att minska riskerna, en av dessa åtgärder är att bära cykelhjälm. Med detta som bakgrund är det horribelt att en riksdagsledamot som Lorenz Tovatt ser sig som en förebild när han skippar cykelhjälmen och lobbar för att andra ska ta efter.

Helldén (MP) cyklar oftast utan hjälm

Personskadeförbundet RTP arbetar skadeförebyggande och användandet av cykelhjälm är en av våra hjärtefrågor. Många av våra medlemmar lever med hjärnskador efter cykelolyckor, deras skador hade kunnat lindras eller helt uteblivit om de använt cykelhjälm. Därför reagerade vi starkt på artikeln om miljöpartisten Lorentz Tovatt. Han är verkligen ute och cyklar i sitt resonemang. Att säga att han är en förebild när han cyklar omkring utan hjälm är ren dårskap.

Läkare: Sjukt att uppmuntra vuxna att cykla utan hjälm

Statistiken talar sitt tydliga språk. När cykelhjälmslagen för barn infördes 2005 kan man notera att antalet barn i Sverige dödade i cykelolyckor nästan halverades (Socialstyrelsens dödsorsaksregister). Att cykelhjälm förebygger traumatiska hjärnskador vid cykelolyckor är vetenskapligt tämligen klarlagt. I en metaanalys av 55 genomförda vetenskapliga studier (Hoye, A. (2018). "Bicycle helmets - To wear or not to wear? A meta-analyses of the effects of bicycle helmets on injuries." Accid Anal Prev 117: 85-97.) fastslår man att cykelhjälm minskar andelen svåra traumatiska hjärnskador med 60 procent och minskar antalet döda med 34 procent.

Anledningen till att det behövs en lag om användning av hjälm för alla cyklister är i första hand av säkerhetsskäl. Precis som det finns en lag om bilbälte och förbud mot användandet av mobil vid bilkörning. Det handlar helt enkelt om säkerhet och att minska antalet skadade och döda i trafiken.

Det handlar också om att vuxna måste vara förebilder för sina barn – de gör ju som bekant inte som vi säger utan tar efter det vi gör.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tovatts hypotes att hjälmanvändning leder till att cyklandet skulle minska och därmed utgöra ett hot mot folkhälsan är tämligen svårt att leda i bevis och bör snarast hänföras till begreppet trosuppfattningar. I Stockholm har både cyklandet och hjälmanvändningen hos cyklister ökat. Även inom andra fritidssysselsättningar såsom utförsåkning ses en liknande trend. Tidigare kunde man delta i internationella tävlingar i stickad mössa. I dag använder till och med fritidsåkarna hjälm i slalombacken. Ingen har påtalat detta som ett problem och att det skulle innebära ett hot mot folkhälsan med att allt färre åker skidor utför.

De flesta förefaller inse att hjärnan är ett viktigt organ värt att skydda, men allt för många får fortfarande svåra hjärnskador eller omkommer till följd av att de cyklat utan hjälm. Bakom varje siffra i statistiken finns en tragedi.

Tovatts hänvisar till forskningsresultat som bland annat skulle visa på ett ökat risktagande bland cyklister med hjälm, att bilister blir mer risktagande om de ser att cyklister bär hjälm samt att olyckorna inte minskat i de länder som infört lag på hjälm. Det sista påståendet kan vi hålla med om. Det stämmer att antalet olyckor inte minskar med en lag om hjälmanvändning, men antalet personer som skadas allvarligt i cykelolyckor minskar dramatiskt.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Det förefaller oklart vad Tovatt egentligen vill. Ska cykelhjälm förbjudas, eller ska vi sluta uppmana människor att skydda sin hjärna? Ett fortsatt arbete att minska antalet cykelolyckor genom att införa fler säkra cykelbanor, separerade från bilister och gångtrafikanter, står knappast i motsatsställning till att man använder cykelhjälm.