Anna König Jerlmyr och Tomas Tobé (M). Foto: Pressbilder

Kravet: Inrätta särskilda ungdomsdomstolar

"Ungdomar mellan 15 och 17 år som begår grova brott bör bli kriminalvårdens ansvar. Kriminalvården har bättre förutsättningar att sätta in åtgärder än socialtjänst", skriver moderaterna Anna König Jerlmyr och Tomas Tobé.

  • Publicerad 16:41, 7 aug 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Våra utsatta områden präglas av en kriminaliserande process som börjar i mycket låg ålder. Barn under tio år begår brott som narkotikalangning och skadegörelse, för att mellan 12 och 17 år bli mer utåtagerande. Den senaste tiden har rånen mot och av barn ökat. Så kan det inte fortsätta.

För att bekämpa den organiserade brottsligheten behöver ungdomsbrottsligheten prioriteras, så att inte de unga senare fastnar i kriminella gäng:

1. Inga brott ska ursäktas. Problem med ordningsstörning, skadegörelse, stöld och nedskräpning ökar risken för kriminalitet i högre ålder. I dag faller ofta enklare brott mellan stolarna. Moderaterna vill därför tillföra de resurser som krävs för att polisen ska kunna anställa fler, höja lönerna och prioritera även enklare brott.

2. Den öppna narkotikahandeln måste upphöra. Barn används vid lagning av narkotika, som sedan säljs av och för ungdomar. Polisen måste därför i högre grad än i dag prioritera narkotikaproblematiken. Fler bevakningskameror behöver sättas upp.

3. Inrätta ungdomsdomstolar. De ger möjligheter till snabbare lagföring och sociala åtgärder. Ungdomar mellan 15 och 17 år som begår grova brott bör bli kriminalvårdens ansvar. Kriminalvården har bättre förutsättningar att sätta in åtgärder än socialtjänst. Barn som befinner sig i riskzonen men är under 15 år bör placeras hos socialtjänsten i högre grad än i dag.

Barn ska få vara barn. I dag är det inte självklart i delar av staden. Så kan det inte fortsätta.