Kristoffer Tamsons (M): "Återupprätta tunnelbanepolisen"

  • Publicerad 13:51, 19 jul 2016

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Tryggheten i kollektivtrafiken har enligt SL:s egna undersökningar ökat med nästan 10 procent på några år. Det är välkommet, men innebär dock inte att utmaningar saknas.

Enbart under förra året inkom ca 12 000 samtal till SL:s egen trygghetstelefon. Anmälningar om hot, våld, rån och ofredande i kollektivtrafiken ökar.

Främst är dessa utmaningar kopplade till när vi på kvällar eller nätter rör oss utanför själva kollektivtrafiken, men befinner oss i anslutning till den. Därutöver upplevs närvaron av våld och brott öka generellt i samhället.

Våldet söker sig också in i kollektivtrafiken. Det gäller inte minst tunnelbanan. Den plats där flest stockholmare befinner sig i rörelse och det inte minst just kvällar och nätter. Därför har Moderaterna ett anspråkslöst, men likväl nödvändigt förslag: Återupprätta tunnelbanepolisen.

Tunnelbanan måste tydligare och bättre än i dag prioriteras i polisens arbete. Detta inte bara när olyckan varit framme eller ett brott har begåtts, utan också förebyggande, med regelbunden synlig närvaro.

Varje år satsar vi runt 200 miljoner kronor på olika trygghetsskapande åtgärder i form av både ordningsvakter, trygghetsvärdar, trygghetskameror och en rad andra insatser. Bland annat har vi inrättat ett särskilt trygghetsnummer dit alla kan ringa för snabb hjälp och kontakt. Dessa satsningar gör vi gärna. Tyvärr gör vi dem i dag inte som en extra insats utöver dem som polis och rättsväsende utför, utan i avsaknad av en tydlig närvaro från dessa.

Ett tydligt uttryck för detta är den tunnelbanepolis som en gång uppgick till runt 150 poliser, men som i dag i praktiken försvunnit. Återupprätta tunnelbanepolisen. Kort sagt. Det vore inte bara välkommet, det är alltmer nödvändigt.