Lotta Edholm (L) vill återgå till en gräns för hur många timmar barn till föräldralediga får vara på förskolan.

L: "Heltidsreformen har gjort förskolan sämre för alla"

Liberalerna vill gå tillbaka till 30 timmar i veckan för barn till föräldralediga och vi vill satsa på förskolan och dess personal igen, skriver Lotta Edholm (L) som är mycket kritisk till reformen rätt till heltid för alla barn.

  • Publicerad 11:09, 16 mar 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Att öka arbetsbördan för våra förskolor utan att tillsätta resurser, så att verksamheten försämras för alla, är helt ansvarslöst.

"Vad är förskolans uppdrag? Att vara en plats där barn får lära och utvecklas i trygg miljö, eller att till varje pris förenkla föräldrars vardag? För oss liberaler är svaret det första; en verksamhet som ger barnen en chans till lärande och utveckling. Att försämra kvaliteten i välfärden var knappast det (S) gick till val på, men deras oförmåga att ta ansvar för sina beslut har slagit direkt mot välfärdens hjärta och utarmar nu förskolans uppdrag.

Föräldrar pressade politikerna om förskolan

Beslutet att ge föräldralediga en rättighet att ha det äldre syskonet på förskolan på heltid drevs igenom av den rödgrönrosa majoriteten i december 2016. Det är sällan ett beslut rört upp så mycket protester. När jag talar med förskollärare kommer frustrationen över denna reform upp så gott som i varje samtal. När reformen utreddes, innan beslutet, framgick ett tydligt mönster. Nästan samtliga svarande förskolor uppgav att det skulle bli svårare att planera, svårare att ha tillräckligt mycket personal på plats, och större barngrupper under en period av dagen. En beräkning visade redan då att varje förskoleavdelning i snitt skulle utökas med ett heltidsbarn om förslaget skulle genomföras. Trots detta var reformen helt ofinansierad.

Så hur blev det då?

Förskollärare vittnar om att det förekommer att barn vistas upp till 12 timmar om dygnet på förskolan även om detta naturligtvis är mycket ovanligt. Under morgnar och kvällar ska färre förskolepersonal räcka till allt fler barn. Det blir slitigare och sämre arbetsmiljö för personalen vilket gör att det blir sämre också för barnen. Det är något som berör även de föräldrar som inte använder sig av rättigheten. Och eftersom reglerna nu är att föräldrarna kan lämna eller hämta barnet när som helst utan att berätta för förskolan vad som ska gälla, försämras också möjligheten att planera.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I elva av fjorton stadsdelar ökar nu barngruppernas storlek och/eller minskar personaltätheten jämfört med valet. Utvecklingen beror på flera faktorer men heltidsförskolan spelar roll. Trots detta hävdar Socialdemokraterna fortfarande att det är bra för alla barn att vistas heltid på förskolan. Som om mer tid på förskolan är bra till vilket pris som helst.

Att öka arbetsbördan för våra förskolor utan att tillsätta resurser, så att verksamheten försämras för alla, är helt ansvarslöst. För oss liberaler är förskolan en pedagogisk verksamhet som ska präglas av hög kvalitet. Vi vill gå tillbaka till 30 timmar i veckan för barn till föräldralediga och vi vill satsa på förskolan och dess personal igen. Socialdemokraterna verkar snarare se förskolan som en förvaringsplats för så många barn som möjligt. Rösta bort dem i september!"

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare

Vill du också skriva en debattartikel om ett aktuellt ämne?

Skriv till oss på debatt@direktpress.se

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.