Debattören. Robin Tapper, kommunpolitiker (L) och kandidat till arbetsmarknadsnämnden. Foto: Pressbild

L: Invandrade akademiker måste få en chans i Stockholm

En egen försörjning är vägen till ett självständigt liv. Ändå är det svårt att komma in på arbetsmarknaden, särskilt för nyanlända akademiker. Liberalerna vill se ett mer flexibelt sfi som är bättre individanpassat, skriver Robin Tapper.

  • Publicerad 06:30, 31 okt 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Fackförbundet Unionen har analyserat situationen för flyktingar med högskoleutbildning. Med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) har de undersökt hur det har gått för akademiker som fått uppehållstillstånd i Sverige under åren 2000, 2005 och 2010. Totalt rör det sig om 2348 personer.

Svaren från SCB är nedslående. Flyktingar med högskoleutbildning har svårt att få kvalificerade arbeten. Särskilt besvärligt är läget i huvudstaden. Efter 15 år i Sverige har bara fyra av tio invandrade akademiker i Stockholm ett arbete som matchar deras utbildning. Det kan Liberalerna inte acceptera.

Malmö är den stad som är bäst på att tillvarata flyktingars kompetens. Där har en tredjedel av invandrarna kvalificerade yrken redan efter fem år i landet.

Leder till ökade skatteintäkter

Stockholms förtroendevalda måste inse problemet. Företagen skriker efter högskoleutbildade. Ändå har Socialdemokraterna slösat bort större delen av den invandrade kompetensen. Den grönblå majoriteten ska inte upprepa deras misstag.

En mer liberal integrationspolitik gör att Stockholms företag får större möjligheter att växa. Varje person som går från utanförskap till arbete får en ny gemenskap och en högre inkomst. Det leder i sin tur till ökade skatteintäkter för staden.

Det har varit en alltför negativ ton i diskussionen om invandring och arbetskraft. Det finns massvis av sektorer som behöver de här personerna. Nu måste fokus ligga på hur invandrade akademiker ska nå sin fulla potential.

Bättre undervisning – några förslag

Den som behärskar svenska kan söka fler jobb, prata med barnens lärare och gå till läkaren på egen hand. Därför behöver utbildningen i svenska för invandrare (sfi) erbjuda den snabbaste vägen till språket. Liberalerna föreslår följande:

1. Mer individanpassning
Människor kommer till Sverige med olika grundkunskaper. Det måste avspeglas i stadens sfi. Med fler och bättre specialiserade kurser kan språkundervisningen effektiviseras.

2. Större flexibilitet
Stelbenta regler bromsar integration. Liberalerna vill att sfi oftare ska erbjudas på kvällar och helger, eller parallellt med ett arbete på dagtid. Även föräldralediga måste få läsa svenska.

3. Strängare kontroll
Att delta i sfi-undervisning ska vara ett krav för att få försörjningsstöd. Ogiltig frånvaro ska leda till sänkt ersättning. Svenska språket ska inte vara frivilligt.

Svenska språket är nyckeln till självbestämmande. En mer ambitiös sfi-undervisning kan både minska utanförskapet och gynna stadens näringsliv. Invandrade akademiker måste få en chans i Stockholm."