Katarina Luhr (MP) vill få ner stockholmarnas flygande. Foto: Miljöpartiet / Fredrik Davidsson

Luhr (MP): Stockholmarna måste flyga mindre

Invånarna i Stockholms stad gör cirka 2,3 miljoner tur- och returresor årligen, vilket ger utsläpp större än det från alla vägtransporter i staden. Det här måste förändras, skriver miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

  • Publicerad 11:00, 31 mar 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Världens forskare är överens, utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt för att vi ska klara att hålla den globala uppvärmningen under två grader. I Sverige som helhet står det internationella flygande för en klimatpåverkan nästan lika stor som all bilkörning i landet. Invånarna i Stockholms stad gör cirka 2,3 miljoner tur- och returresor årligen, vilket ger utsläpp större än det från alla vägtransporter i staden. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 90-talet. Nu är det hög tid att vända den utvecklingen!

Även i de mest optimistiska prognoserna så räcker inte biobränslet till för att fasa ut fossilt flygbränsle. Därför krävs snabba och kraftfulla åtgärder från Sveriges politiker: Om klimatpåverkan från flyget ska kunna minskas, så måste vi i Sverige begränsa vårt flygande.

Det är ett stort framsteg att Miljöpartiet i regeringsställning drivit igenom en flygskatt som börjar gälla nu 1 april. Flygskatten är viktig, men räcker inte som åtgärd för att minska svenskarnas klimatpåverkan från flyget. Som ansvariga politiker i Stockholm så presenterar vi nu både fler förslag på vad vi vill göra i Stockholm och åtgärder vi hoppas att Miljöpartiet ska kunna genomföra i regeringsställning under nästa mandatperiod. Detta är våra fyra förslag för att minska stockholmarnas klimatpåverkan från flyget, förslag som är viktiga bidrag för att Stockholm ska kunna bidra till att nå de internationella klimatmålen:

* Begränsa tjänsteresorna med inrikesflyg och tillgängliggör alternativen

Det är inte rimligt att Stockholms skattebetalare ska stå för flygnotan när inrikeståget både är billigare och klart miljövänligare. En tågresa till Göteborg från Stockholm släpper ut 0,001kg koldioxid medan samma sträcka med flyg släpper ut ca 64 kg. Vi vill ändra stadens resepolicy så att alternativ med tåg alltid är huvudförslag. Resor till Göteborg och Malmö ska ske med tåg. Stadens resepolicy borde innebära att inrikes flygresor från Umeå och söderut inte blir aktuella så länge det går att ta sig med tåg till samma ort.

DEBATT: KD: "Flygskatten kommer slå hårt mot Stockholm"

Vi måste även bli bättre på alternativ till att resa – med ett videomöte så slipper du restider samtidigt som du minskar din klimatpåverkan. Därför måste stadens system för digitala möten utvecklas. När resa ändå sker måste tåget vara billigt, snabbt och lättillgängligt, vilket ställer krav på staten att påbörja utbyggnaden av höghastighetstågen. För de resor med flyg som ändå måste göras så bör biodrivmedel väljas och resan klimatkompenseras fullt ut genom åtgärder inom stadens verksamhet.

* Hemestra – gör det attraktivt att semestra hemma

Istället för många flygresor så måste alternativet marknadsföras och göras attraktivt. Stockholm är en fantastisk semesterstad och kan bli en ännu bättre sommarstad genom fler uteserveringar, nya badplatser och attraktioner. Vi ska utveckla kultur- och besöksnäringen, investera i våra vackra parker och förbättra tillgängligheten till Stockholms fantastiska naturreservat. Varje semesterdag i staden kan bli ett nytt äventyr. Så ser en flygpolitik ut som inte bara fokuserar på resan utan även på resmålet.

* Marknadsföra hållbart resande

Via Visit Stockholm så marknadsförs Stockholm som resmål internationellt. Stockholm mår bra av en levande besöksnäring, och vi vill ge Visit Stockholm i uppdrag att verka för hållbara resor. Visit Stockholm ska lyfta fram Stockholm som tågdestination och ett hållbart semestermål. Det är fullt möjligt att ta sig till Stockholm med tåg från städer som Bryssel, Berlin, Amsterdam och Hamburg. Då kan en större andel av stadens turism ske med tåg.

* Höj flygskatten

Den som åker bil från Stockholm till Göteborg betalar ca 200 kr i klimat- och miljöskatter. Tar du flyget betalar du idag, före 1 april, inte en krona i miljö- och klimatskatter och inrikesflyget har fri tilldelning av utsläppsrätter enligt EU:s system för utsläppsrätter. Inrikesflyget är befriat från koldioxidskatt och energiskatt samt har lägre moms. Storbritanniens flygskatt är ungefär dubbelt så hög som den flygskatt som nu kommer att införas i Sverige, och har haft tydlig effekt i att minska flygresorna till närliggande resmål. Den flygskatt som Sverige nu inför minskar flygets position som skattefrälse, men vi bör redan nu förbereda oss för nästa steg. Därför bör nivån på flygskatten successivt trappas upp under de närmaste åren. Flyget måste betala för sin klimatpåverkan och ekonomiska styrmedel är viktiga verktyg för att åstadkomma detta.

Flygresandet måste minska. Det betyder inte att vi helt måste sluta flyga, men vi måste minska istället för att som idag öka antalet flygresor. De resor som väl görs med flyg måste göras så gröna som möjligt med hjälp av biobränslen, men det är en lösning som är begränsad på grund av såväl tillgången på biobränslen som på den tekniska utvecklingen. Valet i september är ett klimatval – det är bara med en röst på Miljöpartiet som klimatpåverkan från flyget på allvar kommer att minska."

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.