Debattörerna. Ole-Jörgen Persson (M) och Andrea Ström (M) skriver om Socialdemokraternas dubbla budskap i frågan om försörjningsstöd.

M: Fel att ge försörjningsstöd till papperslösa

Personer som saknar asylskäl och som har fått besked om att de ska lämna landet kan rimligtvis inte ha rätt till ekonomiskt bistånd, skriver Andrea Ström (M) och Ole-Jörgen Persson (M).

  • Publicerad 08:30, 9 maj 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Statsminister Stefan Löfven presenterade förra veckan socialdemokraternas inriktning för migrationspolitiken under nästa mandatperiod. Det är onekligen intressant att se hur partiets politik har svängt från ”Mitt Europa bygger inga murar” till ”Inget försörjningsstöd till de som fått avslag på sin asylansökan”. Å andra sidan är det också ett välkommet uppvaknande.
Samtidigt gör partikamraterna i Stockholm stad precis tvärtom och går stick i stäv med sin egen regering.

Debatt i kommunfullmäktige

Under måndagens kommunfullmäktige klargjorde Karin Wanngårds (S) sitt ställningstagande – hon vänder Stefan Löfven och sin partiledning ryggen. Istället blir det Miljöpartiets politik om rätt till försörjningsstöd till de som fått avslag på asylansökan som fortsätter att gälla i Stockholm.

Wanngård pressades om stöd till papperslösa

Genom att bevilja ekonomiskt bistånd till personer som har fått sin sak prövad i en lång rättsprocess och bedömts sakna asylskäl bidrar Socialdemokraterna till att skapa ett växande skuggsamhälle. Det urholkar också legitimiteten i rättssystemet och sänder dubbla signaler. Samtidigt som personerna inte har rätt att vistas i landet skapar samhället ändå förutsättningarna för dessa att stanna genom bidrag, så länge de lever gömda. Det är varken en hållbar eller mänsklig situation.

Att den socialdemokratiskt ledda majoriteten ger människor som saknar rätt att vistas i landet en fristad i Stockholm undergräver rättssamhället, tilliten till vårt välfärdssystem och värdet i det svenska medborgarskapet.

"Vi ska hjälpa dem i nöd"

Moderaterna i Stockholm stad har under hela mandatperioden stridit mot detta förslag. Vi vill värna asylrätten och hjälpa de som är i störst behov av vår hjälp. För detta krävs att resurser prioriteras och att rättssystemet är legitimt. Personer som saknar asylskäl och som har fått besked om att de ska lämna landet, kan då rimligtvis inte ha rätt till ekonomiskt bistånd. I ett samhälle är resurserna begränsade, och måste prioriteras rätt. Låt oss börja med att hjälpa de som är i nöd."