Debattörerna. Irene Svenonius (M), Anna König Jerlmyr (M) och Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd. Foto: Pressbilder

M: "Vi kommer inte att äventyra bygget av en Östlig förbindelse"

Dyra köer i busstrafiken i Stockholms innerstad är ett av skälen till varför Moderaterna vill bygga Östlig förbindelse, skriver tre företrädare för partiet.

  • Publicerad 10:08, 3 sep 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Moderaterna ger nu besked såväl nationellt som regionalt och lokalt om en satsning på att bygga klart ringleden runt Stockholm. Detta efter att Socialdemokraterna i Stockholm så sent som i våras stoppat förhandlingarna och regeringen ryckt undan resurserna trots de miljarder som redan avsatts för projektet.

Valet avgör striden om Östlig förbindelse

Socialdemokraternas agerande är inte bara djupt problematiskt sett till Stockholms överansträngda trafiksituation och att en färdigställd ringled skulle vara en viktig del i att lösa problemet, Socialdemokraterna har också i och med sitt agerande visat att de inte står på Stockholmarnas sida. De har istället ställt sig på grönvänsterns sida för att säkra stöd för sitt eget maktinnehav.

Korta restider

Få frågor enar Stockholmsregionen och väljarna så tydligt som frågan om att bygga klart ringleden. Två av tre Stockholmare är positiva eller mycket positiva enligt en opinionsundersökning som genomförts under augusti månad. Trots det har staden under Karin Wanngårds (S) ledning satt stopp för byggplanerna. Som av en händelse är samarbetspartierna på vänsterkanten tydliga motståndare till projektet.

DEBATT. Trafikforskare på KTH: "Östlig förbindelse leder till ökad trafik på Östermalm"

Motståndet för den nya vägen verkar dock enbart finnas i de partipolitiska högkvarteren. Detta medan vanligt folk ser både kortare restider och minskad trängsel som ett resultat av en färdigbyggd ringled. Samma opinionsundersökning som visar starkt stöd för bygget av en Östlig förbindelse visar nämligen också att endast nio procent av väljarna tycker att bygget är en dålig idé. Bara åtta procent av Socialdemokraternas egna väljare är emot bygget och andelen väljare som är för bygget inom både Vänsterpartiet och Miljöpartiet är fler än dem som är emot.

Det parti som lämnar förhandlingsbordet i en för väljarna så viktig fråga lämnar också väljarna bakom sig. Däremellan uppstår en förtroendeklyfta mellan politiska partier och vanligt folk.

Moderaternas löfte till Stockholmarna är därför okomplicerat och tydligt: Vi kommer inte att äventyra bygget av en Östlig förbindelse i eventuella samarbetsförhandlingar efter valet. Vi står på Stockholmarnas sida.

Beredda bidra till finansiering

Moderaternas besked om att återuppta byggandet av Östlig förbindelse bygger på en förhandling om finansiering och genomförande mellan stat, landsting och kommuner. Vårt gemensamma besked är att alla vi för alla parter är beredda att bidra till finansieringen. Att vi som företrädare för landstinget väljer att ge besked om vår vilja till medfinansiering i delar av en ny motorväg bygger på vår vilja att garantera en bra kollektivtrafiklösning i tunneln, men också att genom mindre trängsel i transportsystemet förbättra vardagen för länets kollektivtrafikresenärer.

Köerna som plågar busstrafiken i Stockholms innerstad kostar samhället uppskattningsvis 1,5 miljarder kronor årligen. Detta samtidigt som busstrafiken till följd av trängselproblemen blivit hela fyra procent långsammare sedan 2013. Det leder nu till att resenärer väljer bort busstrafiken. Bygget av en Östlig förbindelse är avgörande för att minska trängseln och förbättra restiderna. När bussbolaget Nobina har analyserat möjligheterna med en Östlig förbindelse konstaterar de att över 100 000 bussresenärer skulle påverkas direkt och dagligen av den nya leden.

Vi har med detta besked samlat oss som parti såväl nationellt som i hela Stockholmsregionen för både biltrafikens och kollektivtrafikens bästa. Väljarna förtjänar nu att få veta om Socialdemokraterna tänker göra detsamma.

Vår fråga till Socialdemokraterna blir därför: Är ni beredda att för statens, Stockholms stads, Stockholms läns landstings och kommunernas räkning göra upp om bygget av en Östlig förbindelse över blockgränserna efter nästa val, eller kommer ni fortsätta att sätta makten framför Stockholmarnas bästa?"