Nya förslag. Andrea Ström (M) och Johan Brege (M) skriver om vad Moderaterna vill göra för att fler ska komma i arbete.

Moderaterna: Fler ska jobba – här är våra förslag

För att nyanlända ska få en realistisk chans till integrering, försörjning och ett boende, krävs reformer, skriver två Moderater i Stockholm.

  • Publicerad 10:41, 14 mar 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"För många av de nyanlända som kom under vintern 2015/2016 börjar den tvååriga etableringsfas som innebär att kommunen ansvarar för att ordna bostad och sysselsättning att nå sitt slut. Det betyder att dessa personer ska hitta en bostad på egen hand, vilket kräver ett jobb med en stabil inkomst. Tyvärr är möjligheterna begränsade att nå det i Socialdemokraternas Stockholm.

För nyanlända personer utan kontaktnät och utan en fast inkomst är möjligheterna att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden i storstadsregionerna näst intill obefintliga. Det innebär att det finns en överhängande risk för ökad trångboddhet, en växande svart bostadsmarknad och undanträngningseffekter. För att nyanlända ska få en realistisk chans till integrering, försörjning och ett boende, krävs först och främst ett samlat grepp om arbetsmarknadspolitiken.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Därför vill Moderaterna genomföra följande reformer för att stärka Arbetslinjen i Stockholm:

Konkurrensutsätt stadens jobbtorg. Jobbtorgen, som idag har till uppgift att hjälpa enskilda att komma i arbete ska konkurrensutsätts. Det skulle dels skapa en valfrihet hos den enskilde att välja utförare, dels skulle verksamheten effektiverseras när fler aktörer tar ansvar för att människor ska kunna gå från bidrag till jobb.

Införa bidragstak. Moderaterna vill reformera bidragssystemet genom att införa ett bidragstak. Det är varken moraliskt eller rimligt att ett hushålls samlade bidrag kan uppgå till samma nivåer som vid arbetsinkomst.

Validering av nyanländas kompetens. Det tar för lång tid för nyanlända att få sina kunskaper validerade. Moderaterna vill därför att staden tar ansvar för att validera utländska akademiker och yrkesarbetares kunskaper.

Det är dags att prioritera integrationsfrågorna så att nyanlända kan få ett jobb och en inkomst som möjliggör ett inträde på bostadsmarknaden. Annars riskerar vi hundratals hemlösa Stockholmare inom en snar framtid."

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android