Mats Green (M) skriver om bostadspolitiken som han anser bör göras om helt och hållet. Foto: Mostphotos / Riksdagen

Moderaterna: Gör om bostadspolitiken i grunden

Sluta fila på marginalen och reformera bostadspolitiken i grunden istället, skriver Mats Green (M) och presenterar flera förslag.

  • Publicerad 10:00, 8 apr 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Sverige är ett högkostnadsland och nyproduktion av bostäder är dyrt. Därför behöver konkreta åtgärder vidtas som kan minska produktionskostnaden – genom ökat industriellt byggande, kortare planprocess, färre överklaganden och mindre regelkrångel. Bostadspolitiken måste handla om att ge alla, oavsett plånbok, möjligheter till ett bra boende i den boendeform de själva önskar.

Vår utgångspunkt är att bostadspolitiken måste sluta fila på marginalen och istället reformeras i grunden. Därför måste även bostadsbidrag, bosparsystem, bolånefinansiering och andrahandsuthyrning ses över i ett samlat paket. Dessutom behöver rörligheten i det befintliga beståndet öka och vägen in till det ägda boendet måste bli enklare. Istället för ett ansvarsfullt helhetstänk över blockgränsen väljer regeringen att gå fram med enskilda åtgärder – ytterligare skärpta amorteringskrav – som snarare har lett till en dämpad nyproduktion än till fler bostäder.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Statistik från SCB som DN Stockholm sammanställt visar att bara 46 procent av invånarna i Stockholms län har råd att hyra en nyproducerad tvåa. Motsvarande slutsats drogs av Hyresgästföreningen redan förra året. Trots politiska löften från såväl regeringen som det socialdemokratiskt styrda Stockholms stad har alltså knappt varannan person råd att bo i en ny hyresrätt i Stockholm. Samtidigt misslyckas kommunens allmännyttiga bostadsbolag med målen för nyproduktionen och stadens bostadskö har nu vuxit till att omfatta över 600 000 personer.

"Mycket snack och lite verkstad"

Istället för att presentera lösningar väljer bostadsminister Peter Eriksson (MP) att fly sitt ansvar när han lägger skulden på kommunen. I en intervju i DN menade Eriksson att det är ”pinsamt att Stockholms stad inte driver på och låter allmännyttan bygga med stödet för att pressa hyresnivåer”. Samtidigt menar den politiska majoriteten i staden, där hans eget parti ingår, att regeringen utformat stödet efter ett önsketänkande. Mycket snack och lite verkstad kan tyckas. Peter Eriksson missar även en mycket konkret åtgärd han skulle kunna vidta redan idag, nämligen den att flytta statliga myndigheter och verk från fastigheterna på Riddarholmen. Där skulle Eriksson omgående kunna ordna fram ett stort antal efterlängtade hyresrätter i ett centralt läge i Stockholm. Men inte heller de lågt hängande frukterna verkar bostadsministern vara intresserad av.

Efter drygt tre år med en rödgrön regering är det tydligt att luften helt gått ur deras bostadspolitik, det har varit förlorade år för Sveriges och Stockholms många unga som är i behov av en bostad för att kunna flytta till studier eller arbete. Det statliga investeringsstödet för hyresrätter som lanserades 2015 har misslyckats och bara lett till lägre hyra i ett fåtal fall. En rapport från Riksdagens utredningstjänst visar att endast 4,5 procent av det totala stödet har betalats ut, och i ett enda fall har stödet betalats ut inom Stockholms kommun. Generella subventioner till bostadsbyggande har tidigare prövats i Sverige och avfärdats som en mycket dyr och missriktad lösning. Det fungerade inte då, och det fungerar inte nu. Bättre vore att de personer eller hushåll som är i direkt behov av ekonomiskt stöd för sitt boende får det, och att det gäller under den tid då det faktiska behovet finns. Här skulle ett reformerat bostadsbidrag kunna vara en del av pusslet att arbeta vidare med.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Samtidigt står nyproduktionen för en marginell del av totala bostadsbeståndet varje år. Slutsatsen blir då att den allra största resursen finns inom det befintliga beståndet och att rörligheten därför behöver öka. Det handlar om att se över allt ifrån hyressättningssystem och reavinstskatt till uppskovstak, ränteavdrag och amorteringskrav. Inte heller här är bostadsministern villig att ta ansvar.

Statens uppgift är att ge kommunerna rätt förutsättningar att bygga bostäder efter befolkningens behov. Men när luften går ur bostadspolitiken är tyvärr allt som återstår ett tomt och dyrt luftslott. Därför behöver både Sverige och Stockholms stad ett nytt Alliansstyre."