Debattören. Cecilia Obermüller (MP) vill att staden tar i med hårdhandskarna för att få fastighetsägaren att rädda Hovings malmgård. Foto: Miljöparteti/Sophie Stigfur

MP: Rädda Hovings malmgård från förfall

Kulturhistoriskt värdefulla Hovings malmgård på Södermalm står och förfaller. Miljöpartiet vill pressa fastighetsägaren Einar Mattsson Byggnads AB att agera, skriver Cecilia Obermüller (MP).

  • Publicerad 14:51, 19 jul 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Tack för att Södermalmsnytt uppmärksammade att Hovings Malmgård, med höga kulturvärden, får stå och förfalla.

Miljöpartiet har därför sänt in en skrivelse till stadsbyggnadskontoret där vi begär att man nu förelägger fastighetsägaren att vid vite, fullgöra sin underhålls- och vårdnadsskyldighet enligt plan- och bygglagen.

Att bevaransvärda äldre byggnader tillåts förfalla och inte rustas upp i tillräcklig mån för att sedan riskera rivning eller de facto rivas är något som sker allt för ofta i Stockholm.

Här förfaller det anrika huset på Södermalm

Miljöpartiet menar att detta inte är acceptabelt och vill därför att stadsbyggnadskontoret skyndsamt ska ta fram ett beslutsförslag till stadsbyggnadsnämnden så att föreläggande kan riktas mot fastighetsägaren. 

Äldre kulturmiljöer och byggnader är mycket viktiga att värna i Stockholm." 

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.