Högdalens sim- och idrottshall. Foto: Maja Brand

Oacceptabelt dyr renovering av simhallen

"Självklart måste åtgärder vidtas för Högdalens sim- och idrottshall, men att låta kostnaderna skena av skattebetalarnas medel är inte acceptabelt", skriver Bo Sundin (M).

  • Publicerad 11:23, 3 apr 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Högdalens sim- och idrottshall är i behov av renovering och vi är i grunden positiva till att få till stånd en genomgående upprustning. Vi noterar dock att kostnaderna har skenat iväg sedan inriktnings- och genomförandebeslut antogs. Ursprunglig budget i tidigare genomförandebeslut låg på 42,5 miljoner kronor för enkom byte av reningsanläggning och relaxavdelning. Utöver indexreglering har åtgärder tillkommit som beskrivs i ärendet. Nuvarande bedömning är en investeringsutgift om 160 miljoner kronor. Projektet har blivit 4 gånger dyrare och med en försening på tre år på grund av misslyckad upphandling.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Självklart behöver idrotten bra och moderna sim- och idrottshallar men risken är att, givet kostnadsutvecklingen i flera projekt under mandatperioden, nödvändiga investeringar uteblir. Det är av stor vikt att de underlag som vi politiker har att fatta beslut på är preciserat till hundra procent, så att betydande kostnadsökningar kan förutses från början samt att skenande kostnaderna och förskjutning i tidsplaner klargörs tydligt och transparent.

Till skillnad från den socialdemokratiskt ledda majoriteten kan vi inte bara stå vid sidan av och se på när projekt efter projekt fördyras med hundratals miljoner. Vi kräver därför att ett minimialternativ för upprustningen tas fram och redovisas nämnden i ett kompletterat reviderat genomförandebeslut. Självklart måste åtgärder vidtas för Högdalens sim- och idrottshall, men att låta kostnaderna skena av skattebetalarnas medel är inte acceptabelt.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Nu rustas Högdalens simhall för 160 miljoner

Högdalens simhall kan stänga i sommar

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Här är parkerna där du får dricka alkohol

Nyheter LISTA: Se vad som gäller för Stockholms alla parker 2018 I vissa parker i Stockholm är det helt okej att öppna bubblet eller ölen till picknickhänget, i andra råder strikt alkoholförbud. Här ser du vad som gäller för "din" park.fredag 20/7 14:43

Kan Stockholms vatten ta slut nu?

Nyheter Frågor och svar om den extrema torkan Under den oväntade värmeböljan har bevattningsförbud utfärdats på flera håll i landet och ytterligare ett 90-tal kommuner uppmanar invånarna att vara försiktiga med vattenanvändningen. Men hur står...fredag 20/7 10:18