"Regeringens skatter slår knockout på Stockholm"

Regeringen för en politik som riskerar att göra knock-out på landets tillväxtmotor Stockholm, skriver Christian Ekström och Sofia Linder från Skattebetalarna.

  • Publicerad 15:10, 23 mar 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Högkonjunkturer varar inte för evigt. Så inte heller denna, och allt fler bedömare ser tecken på att vi närmar oss en nedgång. Frågan är när konjunkturen viker och om vi får en hård eller mjuk landning. Tyvärr finns flera faktorer som talar för en riktig kraschlandning, inte minst eftersom den rådande skattepolitiken samtidigt slår hårt mot Stockholmsregionen. Att regeringen för en politik som riskerar att göra knock-out på landets tillväxtmotor är direkt oansvarigt.

De senaste årens högkonjunktur har gått regeringen ur händerna. Trots en stark global utveckling har Sverige haft blygsam tillväxt per capita. En viktig förklaring är att utvecklingen i huvudstadsregionen bromsas av bland annat alltför höga marginalskatter som slår mot storstäderna i allmänhet och Stockholm i synnerhet, en dysfunktionell bostadsmarknad och ett illa fungerande skatteutjämningssystem.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I Stockholms län är förädlingsvärdet större än någon annanstans i landet och konkurrensen tuffare. Det innebär ett högre löneläge, men som också beskattas oproportionerligt hårt genom inte bara världens högsta marginalskatter utan också marginalskatter som sätter in vid internationellt sett låga inkomster. Stockholmarna står för nära en fjärdedel av befolkningen och betalar nära hälften av den statliga inkomstskatten. Samtidigt är levnadskostnaderna betydligt högre i regionen, inte minst vad gäller boende.

Och att Stockholms bostadsmarknad är ett fullständigt haveri är väl känt. Till denna soppa adderar nu regeringen ytterligare en ingrediens i form av de nya skärpta amorteringskraven som kommer vid precis fel tidpunkt. De senaste årens ständiga prisökningar på bostadsmarknaden har avstannat och amorteringskraven riskerar därför att göra den avkylda marknaden bottenfryst och slå hårt mot invånarnas ekonomi. Det är inte Stockholmarna som bett om den penningpolitik i kombination med obefintligt byggande som gjort att så gott som vartenda hushåll är skuldsatt upp över öronen.

Utöver världens högsta marginalskatter och amorteringskrav hörs nu allt fler förslag om såväl fastighetsskatt – senast från den tunga instansen SNS Konjunkturråd - som förmögenhetsskatt, vilket statminister Stefan Löfven nyligen öppnat upp för (Aftonbladet 2/3). Även detta skulle slå särskilt hårt mot Stockholmarna.

De flesta invånare i huvudstaden har högst ordinära disponibla inkomster, även om många sitter på hypotetiska förmögenheter i form av lägenheter och villor. Bostäder som kanske köpts för ett tiotal år sedan till en tredjedel eller mindre av dagens marknadsvärde. För alla dessa människor skulle SNS förslag om en återinförd fastighetsskatt, lika för villor och bostadsrätter, innebära chockhöjda kostnader. För ett genomsnittligt hus i länet eller en bostadsrätt med ett marknadsvärde på 5,5 miljoner handlar det om 41 250 kronor i fastighetsskatt varje år, att jämföras med dagens takbelopp för fastighetsavgiften på 7 812 respektive 1 300 kronor. Betänk att vi därtill lägger på statsministerns idé om en ny förmögenhetsskatt, som, om den utformas som den förra, tar med bostadens taxerade värde i förmögenheten. Det säger sig självt att sådana skattehöjningar för vanligt folk i huvudstaden i kombination med en lågkonjunktur skulle få djupt negativa konsekvenser.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Slutligen bidrar Stockholmregionen mest till det kommunala utjämningssystem vi har i Sverige. I år betalar Stockholms stad 4,1 miljarder kronor till andra kommuner, 5 800 kronor per skattebetalare. Trots att det komplexa utjämningssystemet både är tillväxthämmande och i allt för liten utsträckning jämnar ut strukturella kostnader mellan kommuner och landsting vilket är det egentliga syftet.

Den gemensamma nämnaren för ovan nämnda skatter är att de drabbar personer med helt vanliga inkomster, och boende i storstäder ­‑ framförallt Stockholm ‑ extra hårt. Regeringens politik riskerar i flera avseenden att bidra till en så kallad perfekt storm vars konsekvenser kan slå sönder Sveriges tillväxtmotor och i förlängningen drabba hela landet. Istället borde regeringen med alla medel motarbeta denna storm genom trygga och långsiktiga villkor för såväl arbete, boende som ägande."

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.