Debattören. Daniel Bäck är golftränare och driver Årsta Golf tillsammans med sin bror Gustav Bäck. Foto: Karin Nilsson

REPLIK. "Årsta Golf hotar inga nya bostäder"

Årsta Golf hotar inga bostäder på Årstafältet. Inställningen från Ulf Walther (S) är märklig, skriver två företrädare från träningsklubben.

  • Publicerad 12:29, 4 dec 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är en replik till debattartikeln "Walther (S): Bevara golfen, bygg inte i villaområden, är det hållbart? publicerad på den 18 november 2018.

****

"Ulf Walther från Socialdemokraterna har reagerat på att den nya majoriteten i stadshuset vill bevara och utveckla Årsta Golf. Vi är mycket förvånande över Walthers raljanta ton. Innan valet bjöd vi in samtliga politiker i Årsta stadsdelsnämnd där Ulf Walther själv var ordförande men då hade han inte tid att möta oss eller några av personer som bidrar till att Årsta Golf har över 140 000 årliga besök.

Det var synd för då kanske Ulf hade haft ett annat tonläge. Fakta är att Årsta Golf hotar inga bostäder. I de detaljplaner som antagits av politikerna i stadshuset finns en park på 30 hektar inritad och Årsta Golf behöver enbart 3 av dessa 30 hektar för att kunna rymmas.

Årsta Golf bidrar redan idag till service och trygghet på Årstafältet och skulle göra det även i den nya parken. Detta genom att under säsong ha öppet med personal 14 timmar om dygnet, sju dagar i veckan vilket ingen annan verksamhet klarar av.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Den nya parken i detaljplanen skulle ha större möjligheter att bli en levande park om Årsta Golf fick möjligheter att bli kvar och fortsätta utvecklas. Det finns få andra verksamheter som bidrar med så många besök och som har en sådan tillgänglighet.

Årsta Golf bedriver idag ett omfattande socialt arbete och samarbetar bland annat med ett närliggande dagcenter för funktionsnedsatta som besöker anläggningen flera gånger i veckan. Även skolklasser förlägger regelbundet lektioner och friluftsdagar på Årsta Golf.

En stad i världsklass

Stockholms stads vision är att alla stockholmare ska kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar. I visionen talas om att i Stockholm ska tillgången och närheten till ytor och anläggningar erbjuda stora möjligheter till fysisk aktivitet och att Stockholm ska bli en stad i världsklass när det gäller idrott och motion.

För golfen gäller att det inom innerstaden och de södra närförorterna enbart är Årsta Golf som tillgodoser såväl motionsgolfarens som tävlingsgolfaren behov av träning. Om Årsta Golf läggs ned finns ingen anläggning inom innerstaden eller de södra närförorterna som kan erbjuda verksamhet för en av Sveriges näst största idrotter.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Årsta Golf är genom sitt kollektivtrafiknära läge tillgänglig för personer utan bil vilket möjliggör för unga och personer utan stora ekonomiska resurser att ta del av verksamheten.

Socialdemokraternas linje att lägga ned Årsta Golf är en tydlig signal att golfen inte ska vara tillgänglig för unga personer utan bil eller personer med små ekonomiska resurser. Det förvånar oss att just Socialdemokraterna bedriver en sådan exkluderande politik."