Lotta Edholm (L). Foto: Pawel Flato/Mikael Andersson

REPLIK. Edholm (L): Lyssna på modiga feminister om hur friheten begränsas i förorter

För de kvinnor som hindras att leva sitt eget liv är inte det största problemet att det finns för många poliser i förorten, skriver Lotta Edholm (L) i en replik i debatten om otrygghet i Stockholms förorter.

  • Publicerad 10:41, 31 maj 2016

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Som feminist är jag djupt bekymrad över hur rättssamhället trängs tillbaka i delar av ytterstaden

Det här är en replik till Sissela Nordling Blancos debattartikel ”Trygghet uppnås inte genom fler poliser i våra bostadsområden”

Även Ole-Jörgen Persson (M) har skrivit en replik till Blanco: "Fi misstänkliggör polisen i Stockholms förorter"

"Polisen varnar för att 15 områden i landet, inklusive Husby och Rinkeby/Tensta, är ”särskilt utsatta”. Dessa områden kännetecknas bland annat av svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag, parallella samhällsstrukturer och våldsbejakande religiös extremism.

Det är därför högst anmärkningsvärt att Sissela Nordling Blanco, i sin position som ”ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholms stad”, ser fler poliser som det stora problemet och inte brottsligheten som poliserna ska bekämpa.

Vi liberaler välkomnar fler poliser i utsatta områden. Att ställa fler poliser mot ökade satsningar på utsatta områden är en halmdocka. Det krävs naturligtvis både och. En skola som lockar till sig de bästa lärarna. Tidiga sociala insatser för att hjälpa ungdomar från svåra hemförhållanden. Sänkta trösklar in på arbetsmarknaden. Men det krävs också att människor inte ska behöva vara rädda för att bli utsatta för brott i de stadsdelar där de bor.

Sissela Nordling Blanco beskriver hur myndigheter flyttar från ytterstaden. Och det är ett stort problem. Men ansvariga för detta är ju de rödgröna partierna själva. Regeringen stoppade Diskrimineringsombudsmannens flytt till Järva. Och stadshusmajoriteten – där Sissela Nordling Blancos eget parti ingår – har lagt flytten av utbildningsförvaltningen och Stokab på is.

Som feminist är jag djupt bekymrad över hur rättssamhället trängs tillbaka i delar av ytterstaden. Det är kvinnorna som får betala priset när patriarkala och extrema värderingar får fäste, när småföretagare pressas på pengar för ”beskydd” eller när polisen inte förmår skydda de medborgare som utsätts för våld. Sissela Nordling Blanco talar om att lyssna på förortens invånare. Hon får gärna börja med att lyssna på Zeliha Dagli, Nalin Pekgul eller någon av de andra modiga feminister som vittnar om hur friheten steg för steg begränsas i områden som Husby. För de kvinnor som hindras att leva sitt eget liv är inte det största problemet att det finns för många poliser i förorten."