Bostadsborgarråd. Dennis Wedin (M) har en tung post i det grönblå styret i Stockholms stad. Foto: Lieselotte van der Meijs

REPLIK. M: "Vi ska öka byggtakten, stärka allmännyttan och bygga klimatsmart"

Det viktigaste för oss är att det ska råda ett blandat bostadsbestånd som bidrar till att bryta segregationen, skriver bostadsborgarrådet Dennis Wedin (M) i en replik där han förtydligar synen på ombildningar.

  • Publicerad 10:15, 23 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är en replik på debattartikeln "Hyresgästföreningen: Stärk allmännyttan" som publicerades den 21 november.

****

"Utgångspunkten för mig som bostads- och fastighetsborgarråd har varit att öka bostadsbyggandet, bygga fler hyresrätter och stärka allmännyttan i Stockholm. Det är oroande att bostadsbyggandet generellt har minskat, att det som byggs inte kan efterfrågas av fler och att stadens hållbarhetsarbete för bostäder inte varit tillräckligt ambitiöst. Jag delar därför mycket av den oro som Simon Safari och Annika Billström från Hyresgästföreningen redogör för i Stockholm Direkt (22/11).

Under förra mandatperioden minskade den totala andelen hyresrätter i Stockholms stad. Den grönblåa majoriteten har nu höjt målen och kommer att bygga fler hyresrätter och klimatsmarta bostäder. Vi höjer även ambitionen vad gäller antalet trähus för att minska nyproduktionens klimatpåverkan, och satsar en klimatmiljard för att skapa en grön och hållbar stad. Målet är att Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet, där staden intar rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

En del i arbetet för en blandad stad är att ta bort ombildningsförbudet i ytterstaden där allmännyttan är dominerande. Ombildningar ska utvärderas från fall till fall, ske till marknadsmässiga priser och framförallt på initiativ från de boende. Det innebär att ombildningar i allmännyttan inte är aktuellt i innerstaden eller närförort, som till exempel Bromma. Det viktigaste för oss är att det ska råda ett blandat bostadsbestånd som bidrar till att bryta segregationen.

Vi ska utveckla allmännyttan i Stockholm. En viktig utgångspunkt är att allmännyttan ska erbjuda stark boendetrygghet. När människor blir utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck, kan en osäker boendesituation vara en bidragande orsak till att man inte har möjligheten att ta sig ur sin destruktiva relation. Därför utökar vi nu förturen för våldsutsatta i stadens bostadskö. Vi ska också säkerställa ett bredare trygghetsarbete inom stadens bostadsbolag.

Vi ska bygga fler klimatsmarta bostäder

Klimatmiljarden gör att vi kan öka takten för klimatarbetet i stadens egna verksamheter. En del i arbete är att nya byggnader ska byggas med teknik som utvecklas mot att bli klimatneutral genom hela byggprocessen. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder på ett sätt som bryter segregationen, och utveckla Stockholm med både klassisk och nytänkande arkitektur med respekt för stadens historiska karaktär.

Forskning visar tydligt att en stad med blandade boendeformer minskar segregationen och ökar de boendes trygghet. Idag äger färre än var tjugonde person sin bostad i Rinkeby, medan fler än hälften gör det i staden som helhet. Olika boendeformer funkar för olika människor, men är man idag rotad i ytterstaden och vill bo kvar där, leva och åldras med vänner, familj och grannar, så tvingas man söka sig till ett annat område om det inte finns boendealternativ att välja bland.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

För att möta framtidens bostadspolitiska utmaningar i Stockholm vill jag som borgarråd ha en bra dialog med olika intressegrupper. Jag har i dagarna träffat olika representanter för Hyresgästföreningen i Stockholm, och vill också ta detta tillfälle i akt och bjuda in Simon Safari och Annika Billström från Hyresgästföreningen till fortsatta konstruktiva samtal."