Bostadsborgarråd. Dennis Wedin (M). Foto: Moderaterna i Stockholms stad

REPLIK: "Människor ska ha rätt att äga sin bostad – även i ytterstaden"

Att sälja kommunala hyresrätter i ytterstan är ett sätt att bryta segregationen Per Sundgren (V) väljer att felaktigt misstolka och sprida rädsla bland hyresgäster.

  • Publicerad 09:46, 29 okt 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är en replik på debattartikeln "Det är helt fel att ombilda våra hyresrätter, Dennis Wedin (M)" av Per Sundgren (V) som publicerades 23 oktober.

*****

"Vi i den grönblåa majoriteten vill skapa en levande stad. Det innebär en variation av bostäder, skolor och förskolor, närhet till natur, tillgänglig kultur och en ökad trygghet i alla Stockholms stadsdelar. Där ett ambitiöst stadsbyggande ska bidra till likvärdiga livsvillkor i hela staden, och där trygga livsmiljöer kan erbjudas överallt. Det är därför olyckligt att Per Sundgren (V) väljer att felaktigt misstolka och sprida rädsla bland hyresgäster, istället för att seriöst diskutera stadens utmaningar, skriver Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

Bostadsbyggande och stadsplanering är en viktig och avgörande fråga för Stockholms framtid. Idag byggs det för lite, men det finns även en brist på variation av boendeformer bland stadens stadsdelar. Ett postnummer kan innebära möjligheter till en bostadskarriär, men också förvägra dig rätten till att äga din bostad. Vi kan även se en brist på service, kultur, idrott och trygghet beroende på var du bor. Den utvecklingen kommer jag kämpa för att bryta.

Blandade upplåtelseformer

Stockholm växer. Om tre år förväntas vi bli fler än en miljon invånare. Därför vill vi i den grönblåa majoriteten bygga 10 000 klimatsmarta bostäder varje år till 2025, varav hälften av dessa ska vara hyresrätter. Vi vill även möjliggöra för människor som bor i kommunala hyresrätter, i ytterstadsområden där allmännyttan är dominerande, att ombilda sin lägenhet till bostadsrätt. I Per Sundgrens Stockholm ska man dock inte få äga sin bostad eller göra bostadskarriär om man bor på fel adress. Beslutet att få ombilda ligger slutligen hos den enskilde. Vänsterpartiet bekämpar med all sin kraft att boende i ytterstaden ska få fatta det beslutet

Jag vill ha en blandad stad med olika boendeformer. En klimatsmart och växande stad där politiken tar utgångspunkt i människors vardag. För vissa passar det bäst att bo i en hyresrätt, för andra i en bostadsrätt, studentbostad, villa, ett kooperativ, småhus, eller radhus. Tillsammans med en rad andra åtgärder, bidrar en balans av upplåtelseformer till att bryta segregationen i Stockholm."