Lokalförankrade. Stefan Johansson (S), Emelie Roxby Schüsseleder (V) och Malin Ericson (Fi) i Älvsjö stadsdelsnämnd. Foto: Pressbilder

Rödrosa politiker: Behåll Älvsjö stadsdel

Närvaron till medborgarna och den familjära känslan talar för att Älvsjö stadsdelsnämnd ska få vara kvar även i framtiden, skriver lokala företrädare för S, V och Fi.

  • Publicerad 15:31, 24 okt 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Under de fyra år som den rödgrönrosa majoriteten styrt Stockholm har vi arbetat med nära demokrati och invånarnas möjlighet att påverka lokalt. Älvsjö stadsdel har varit ett tydligt exempel på de positiva effekter som blir av att ha en tillgänglig och närvarande organisation. När den nya blågröna majoriteten tillträdde väckte de genast diskussionen om hur Stockholm organisation ska struktureras om genom det nya kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebos (C) uttalande om att Stockholm behöver en ”kostnadseffektiv organisation som levererar”. I klarspråk betyder det färre stadsdelsområden, en idé som är väl förankrad i Allianspartierna. Stockholmarnas demokratiska möjligheter väger lätt när Alliansen med Miljöpartiet ska spara på verksamheten.

Stockholm kan få färre stadsdelar

Vi vet att det finns andra lösningar. Älvsjö är ett tydligt exempel på hur en stadsdel har kunnat arbeta både kostnadseffektivt och leverera hög kvalitet. Älvsjö är den minsta av alla Stockholms stadsdelar och lyckas återkommande visa stadens bästa resultat inom flera områden, och dessutom med en budget i balans. Närheten i Älvsjö bidrar till möjligheter att lyssna och utveckla stadsdelen tillsammans med invånarna. Det är det vi kallar lokaldemokrati. Närvaron till medborgarna och den familjära känsla som har skapats gör att medborgare söker sig till stadsdelen. Ett annat exempel är de nya stockholmare som i första hand väljer att söka sig till just Älvsjö. 

Närheten viktig

Närheten gör även att stadsdelen kan utvecklas utifrån medborgarnas önskemål och behov. Med en tydlig efterfrågan valde stadsdelen att skapa hemtjänst i egen regi, en verksamhet som omedelbart visade sig bli mycket uppskattad och idag är det alternativ som majoriteten väljer. Den senaste undersökningen inom förskolan visar att Älvsjö har nöjdast föräldrar i hela staden. Ett ytterligare exempel är det numera populära Ungdomens hus och utvecklandet av våra parklekar. Det bara några av de många exempel på hur närhet ökar kvaliteten som vi har sett under våra fyra år i majoritet.

Stadsdelarnas och medborgarnas möjligheter att påverka i lokala frågor är högt värderade frågor för de rödrosa partierna. Den nya blågröna majoriteten har redan visat att det inte gäller för dem."