Debattörerna. Jan Valeskog (S) och Stefan Hansson (S) undrar vad Moderaterna vill med Spårväg city. Foto: Stockholms stad

S: "Moderaterna måste lämna besked om Spårväg city"

  • Publicerad 14:08, 4 sep 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"För att klara Stockholms stads högt uppsatta klimatmål krävs en fungerande kollektivtrafik i regionen vilket är något som den moderatledda ledningen i landstinget ansvarar för. Den har dessvärre stora brister.

Ett exempel är Norra Djurgårdsstaden där byggande av 15 000 lägenheter och 35 000 arbetsplatser pågår för fullt. Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilsområde vilket ställer stora krav på stadsdelens utformning, inte minst på en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik. Denna måste byggas ut i takt med att människor flyttar in, vilket Moderaterna i landstinget hittills inte varit beredda att göra. Under sina 12 år vid makten i Stockholms landsting och under sina 8 år vid makten i Stockholms stadshus (2006-2014) har inget besked om kollektivtrafikförsörjningen av Norra Djurgårdsstaden kunnat ges. Trots ett ständigt utredande. Senast i en debatt förra veckan vägrade trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) ge besked om kollektivtrafikförsörjningen till Norra Djurgårdsstaden.

Här körs premiärturen med nya Spårväg City

Detta i huvudsak beroende på en oförmåga av Moderaterna att ta beslut och lämna besked till stockholmare och Lidingöbor.

Ett tredje försök påbörjades

Moderaterna på Lidingö har varit passiva i frågan och har mest ägnat sig åt interna strider som till slut ”dödgrävarna” vunnit, de som vägrar ta ett regionalt bostadsförsörjningsansvar och bygga betydligt fler bostäder på ön. Resultatet av denna maktkamp underlättar inte heller regionens förståelse för att prioritera investeringar på drygt 3 miljarder för spårvägen, men som skulle ge den kapacitet vi så väl behöver.

På grund av förlamningen under de senaste åren tog Stockholm stad tillsammans med landstingets tjänstemannaledning i början av 2017 ett initiativ om att göra ett tredje försök, att genomföra en avslutande utredning där uppdraget var att hitta och komma överens om den bästa lösningen för att kollektivtrafikförsörja Norra Djurgårdsstaden, utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Slutsatserna i den delrapport som presenterades är tämligen enkla. Spårvagn är det ur kapacitetssynpunkt det bästa alternativet av de som utretts, men Stockholm läns landsting har inte pengar till spårväg.

Löftet var att den slutgiltiga rapporten skulle presenteras under våren, men detta sköts fram till efter valet. Ännu ett exempel på Moderaternas oförmåga att hantera frågan.

Landstingsmoderaterna: Stadens fel att Spårväg city blir försenad

Stockholm medfinansierar idag stora belopp för trafikinfrastruktur. Det handlar om omfattande investeringar kring utbyggd kollektivtrafik i anslutning till stadsmiljön, vi tar ett stort finansieringsansvar för den framtida tunnelbaneutbyggnaden. Sammanlagt medfinansierar i dagsläget Stockholm kollektivtrafik i länet för drygt 8 miljarder kronor. Dessutom tillkommer en rad åtgärder gällande busstrafikens utveckling i staden, en ny hamn i Norvik, vatten- och avloppsinvesteringar med mera.

"Vi måste få besked från Moderaterna"

Landstingets misskötta ekonomi och investeringsprojekt, med Nya karolinska sjukhuset som det värsta exemplet, drabbar Stockholmarna allt mer. Att inse allvaret i denna situation måste vara ett första steg. Men vi måste också få besked om vad som är moderaternas verkliga ambition med trafikförsörjningen i länet, exempelvis av Norra Djurgårdsstaden.

Stockholms stad är beredd att genom att ansöka pengar från regeringens stadsmiljöanslag bidra med en finansiering. Men det kräver tydliga besked kring om och när landstinget avser att påbörja utbyggnaden av Spårväg city till Norra Djurgårdsstaden. Stadsdelen byggs nu i snabb takt, men planeringen försvåras och fördyras på grund av fortsatt oklara besked.

Detta svaga ledarskap med uteblivna besked kan inte fortsätta ytterligare fyra år!"