Debattörerna. Mariana Moreira Duarte (MP), ers. kommunstyrelsen | Jan Jönsson (L), socialborgarråd | | Dennis Wedin (M), bostadsborgarråd | Foto: Pressbilder

"Så stärker vi skyddet för den som utsätts för våld i nära relationer"

Den grönblåa majoriteten lovar att upprätta ett starkare skydd för den som utsätts för våld i nära relationer, skriver Wedin (M), Jönsson (L) och Moreira Duarte (MP).

  • Publicerad 14:44, 9 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"När människor blir utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck, kan en osäker boendesituation vara en bidragande orsak till att man inte har möjligheten att ta sig ur sin destruktiva relation.

Ingen våldsutsatt ska tvingas tillbaka till den relation där hon eller han blivit misshandlad.

Den grönblåa majoriteten kommer att upprätta ett starkare skydd för den som utsätts för våld i nära relationer och skapa bättre stödåtgärder för att våldsutsatta ska kunna lämna relationen. Stadens samlade arbete mot våld i nära relationer ska stärkas och skapa helt nödvändiga förutsättningar för den enskilde att kunna ta sig ur en sådan relation. Ett särskilt fokus måste sättas på boendefrågan.

Därför ger vi idag besked om att vi kommer att utöka förturen för våldsutsatta i stadens bostadskö. Vi ger i budgeten för 2019 ett tydligt uppdrag till socialförvaltningen och bostadsförmedlingen både att utöka antalet förturslägenheter och om att se över riktlinjerna för att säkerställa att våldsutsatta inkluderas.

Det är tydligt att förturssystemet är centralt för våldsutsatta personer, inklusive berörda barn, som inte kan lösa sin egen boendesituation. Mellan 2014 och 2017 minskade antalet beviljade förturer från strax över 300 förturslägenheter till cirka 80 stycken. Den utvecklingen måste vända.

Vi genomför nu viktiga förändringar och en tydlig ambitionshöjning för att möjliggöra fler beviljade förturer. Detta är något som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förhindrade inom det tidigare styret. Den begränsade förtur som finns idag är för snäv för att fungera för många våldsutsatta. I Stockholms stad ska ingen våldsutsatt kvinna tvingas tillbaka till ett hem där hon blir misshandlad."