Erik Slottner (KD). Foto: Sacharias Källdén

Slottner (KD): "Satsningarna på äldreomsorgen är värd varenda krona"

Nu gör det grönblåa styret upp med den förra mandatperiodens ideologiska kamp mot valfrihet och mångfald inom äldreomsorgen, skriver trygghets- och äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

  • Publicerad 16:07, 7 dec 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad. Äldre ska därför alltid få ett värdigt bemötande och ha rätt att göra sina egna livsval. Rätten till inflytande över sitt eget liv ska inte ha någon övre åldersgräns, den ska följa med genom hela livet. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska alltid stå i centrum och ständigt förbättras.

Därför gör det nya styret i stadshuset nu upp med den föregående mandatperiodens ideologiska kamp mot valfrihet och mångfald inom äldreomsorgen - där kommunaliseringar av välfungerande äldreboenden varit viktigare än äldres självbestämmande och välbefinnande. Med ett nytt styre i stadshuset har vi dessutom en majoritet som tar äldres utsatthet för brott och otrygghet på allvar. Och som tillför både äldreomsorgen och tryggheten mer resurser.

Nästa vecka antas budgeten

I nästa vecka under två intensiva heldagar kommer Stockholms stads budget för 2019 att debatteras och beslutas. Den näst största budgetposten rör just äldreomsorgen och kostnaden kommer att öka framöver med tanke på den demografiska utvecklingen, men satsningar på äldreomsorgen är dock värd varenda krona: de människor som byggt upp vårt land förtjänar trygghet, värdighet och en äldreomsorg att lita på.

Stockholms oppositionspartier har varit ute och vevat i bland annat Stockholm Direkt om att äldreomsorgen i Stockholm kommer att drabbas av över 100 miljoner kronor i nedskärningar vilket är helt felaktigt. I själva verket satsar vi totalt omkring 150 miljoner kronor mer på äldreomsorgen än föregående majoritet under 2018.

Ska bryta isolering

Satsningarna riktar in sig på att motverka ensamhet och social isolering bland äldre, bidra till fler seniorboenden med aktivitetscenter, fler ungdomsbesök för äldre på äldreboenden, initiera ett särskilt matlyft, skapa fler boenden för äldre hemlösa, fortsätta utveckla ”Tryggt mottagande i hemmet”, ett kompetenslyft inom språk och demens, likvärdig biståndsbedömning över staden, säkerställa valfrihet och kvalitetskonkurrens genom en mångfald av utförare, i större grad respektera äldres livsval och önskemål inom äldreomsorgen, öka kunskapen om och utveckla bemötandet av äldre hbtq-personer samt helgöppet på Äldre direkt.

Vi initierar även utredningar om förenklad och generösare biståndsbedömning, ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten, införande av serviceassistenter samt en utredning om införandet av en äldreboendegaranti för personer över 85 år.

Det är som stolt äldreborgarråd jag under nästa vecka kommer att debattera dessa satsningar i Stockholms kommunfullmäktige. Stockholms äldre förtjänade ett maktskifte och vi kommer nu att fokusera på att ge dem både trygghet och värdighet.