Miljöpartister. Tomas Eriksson och Malin Fijen Pacsay. Foto: Miljöpartiet

"Stockholmsregionen ska ta ledartröjan i klimatarbetet"

Region Stockholm ska halvera utsläppen från konsumtion till 2030, skriver två MP-politiker.

  • Publicerad 16:13, 6 dec 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Årets julklapp är det återvunna plagget. Många väljer att lägga om sina matvanor för klimatet, reser med tåg istället för flyg och tar cykeln till jobbet. Listan kan göras lång och tecknen är tydliga; oron för klimatet är stor och många vill dra sitt strå till stacken. Det ger hopp.

Samtidigt förväntas julhandeln slå rekord. Vi konsumerar för mycket och omställningen av transporterna går inte tillräckligt snabbt. Det är tydligt att vi alla behöver hjälpas åt och att de individuella insatserna behövs men också att stat, region, kommuner, företag och andra aktörer i vårt län tillsammans behöver hjälpas åt för att nå uppsatta mål.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I det arbetet behöver det blivande Region Stockholm spela en sammanhållande roll. Därför läggs nu Stockholmsregionens första klimatfärdplan fram.

Vi i Region Stockholms blågröna majoritetsstyre har kommit överens om att till 2030 sänka utsläppen av växthusgaser från 2,7 ton till 1,5 ton per person och år, att de konsumtionsrelaterade utsläppen halveras, att energianvändningen sänkas med 30 procent per person och att regionens energiproduktion ska vara 100 procent förnybar.

Trafiken är en av de största klimatutmaningarna för Stockholmsregionen. En av de största insatser som enskilda personer kan göra för klimatet är att minska sitt bilåkande, men då behöver det finnas bra alternativ. Nu görs en historisk utbyggnad av kollektivtrafiken i vårt län. Nya spår läggs, tunnelbanan får nya stationer och bussarna blir fler. Det är bra, men vi ser att det kommer krävas mer. Genom att nu vara med och styra Region Stockholm de kommande fyra åren har vi i Miljöpartiet möjlighet att fokusera på att bygga ut kollektivtrafiken, göra den smidigare och tillgänglig för fler. Ett fortsatt arbete med att göra det enklare att cykla till skola, jobb och till kollektivtrafik och att fler ska kunna ta cykeln på tåget och bussen ökar möjligheterna för hållbart resande.

DEBATT: Fler kommer ta bilen med längre till bussen

Stockholmsregionen har få tunga industrier och det tillverkas inte många varor här. Det vi köper har oftast producerats på andra håll i världen. Vår konsumtion leder till utsläpp, men på andra platser. Att strunta i vad vår konsumtion leder till fungerar inte, vi behöver förändra våra vanor och varor. Redan idag ser vi en positiv utveckling. Människor köper mer begagnat, momsen på reparationer av vissa varor har sänkts vilket gör det billigare att laga istället för att köpa nytt. En marknad för att dela prylar växer fram och omfattar allt från bilar till verktyg och kläder. Att kommuner och vi i regionen ställer krav på hållbarhet i upphandlingar har blivit en självklarhet och fler och fler företag har börjat ställa krav i sina produktionskedjor och transporter. Men för att lyckas halvera utsläppen från vår konsumtion behöver vi skynda på utvecklingen och tänka nytt. Det är inte lätt men det går om vi jobbar tillsammans och driver på varandra; låt oss anta den utmaningen.

Vi ska nå de mål vi slår fast i klimatfärdplanen. Det kräver jobb och engagemang, men handlar inte bara om sänkta klimatutsläpp utan också om att skapa en region som står stark för framtiden. Stockholmsregionen har både muskler och resurser att ta ledartröjan i det här arbetet. Genom god vilja och samarbete kan vi möta de utmaningar vi står inför och samtidigt skapa en hållbar region där företag växer, människor trivs och resor sker snabbt och smidigt. I stora delar av vårt land är klimatomställningen svårare. Stockholmsregionen har möjligheterna och därmed också ett ansvar. Tillsammans kan, vill och ska vi göra det."