E18 Foto: Sophie Bordenave Lindborg

"Täby ska växa i takt med vad trafiksystemen klarar av"

"Vår vision är att Täby ska växa i takt med vad trafiksystemen klarar av", skriver Sverigedemokraterna i Täby i en debattartikel.

  • Publicerad 11:14, 6 nov 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Täby beräknas växa med 20 000 invånare de kommande åren fram till år 2026 och då ha 90 000 invånare. De planer som kommunen nu har tagit fram är inte rätt väg att gå, anser SD Täby.

Vår vision är att Täby ska växa i takt med vad trafiksystemen klarar av och att kommunen inte utvecklas till en storstad på landet med stora byggnader i betong, stål och glas. Översiktsplanen för Täbys stadskärna 2050 som nu är ute för samråd visar istället på ett samhälle som inte är genomtänkt och välkomnande.

Det mest avgörande för att Täby ska klara av den redan beslutade befolkningsökningen är dock kommunikationerna och redan idag har det exempelvis på en del platser börjat uppstå kö och då även under icke rusningstrafik.

>>> LÄS ÄVEN: HUR SKA DET HÄR GÅ IHOP? <<<

I motsats till vad Täbys styrande politiker tror så kommer den egna bilen att för lång tid framåt vara ett viktigt transportmedel och då i synnerhet för barnfamiljer och pensionärer. De breda och påkostade cykellederna som byggs kommer inte att nämnvärt avlasta trafiken i gaturummet varken nu eller i framtiden.

För att klara av befolkningsökningen måste vägnätet byggas ut och förstärkas, nya rondeller och planskilda korsningar för gång och cykeltrafik byggas samt busshållplatser i körfält tas bort. Allmänna kommunikationer måste byggas ut och likaså incitament skapas t.ex. infartsparkeringar och lägre biljettavgifter för att få folk att utnyttja kollektivtrafiken.

Utmaningarna för Täby är stora och den 7 november kommer det vara debattkväll om kommunikationerna i framtida Täby. Kom och hör vår vision, som vi anser är den bästa politiken, för hur Täby ska förbli en attraktiv kommun som Täbybor känner igen sig i.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Tre nya återvinningsstationer planeras

Nyheter Ansökt om bygglov FTI har ansökt om bygglov av nya återvinningsstationer i Danderyd.fredag 18/1 16:42

Så ska trafiken i Täby bli säkrare

Nyheter Se över cykelkorsningar Årligen sker flera trafikolyckor i Täby. Polisen menar att bilisters hastighet är ett återkommande problem. För att öka trafiksäkerheten frågar kommunen bland annat skolbarnen hur de vill ha det.fredag 18/1 16:32