Trafiklandstingsrådet. Kristoffer Tamsons (M) skriver om satsningar för att öka tryggheten.

Tamsons (M): Regeringen! Ge oss tillbaka t-banepolisen!

Återinrätta tunnelbanepolisen, skriver trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) i samband med att landstinget lovar cirka en halv miljard kronor på ökad trygghet i kollektivtrafiken.

  • Publicerad 10:47, 12 apr 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Nu presenterar vi den största riktade satsningen på ökad trygghet och säkerhet i SL-trafiken under åtskilliga år. Totalt satsar vi under kommande år runt en halv miljard kronor på förstärkt skydd av kollektivtrafiken i form av exempelvis en kraftig utökning av antalet väktare.

Satsningen är ett svar på den växande otryggheten i vårt samhälle i stort, men också en signal till våra resenärer om att vi inte tänker vika ned oss i kampen mot skadegörelse, klotter, våld, brott och droger.

Tyvärr gör vi denna trygghetssatsning som ett alternativ, snarare än komplement, till ett närvarande rättsväsende och en polis med resurser att finnas på plats i och runt stockholmarnas kollektivtrafik. Låt därför denna satsning också bli en signal till regeringen och nationella beslutsfattare. En signal om att utvecklingen måste tas på allvar. Att det inte räcker med vackra ord – utan krävs handling – om vi ska återupprätta ett samhälle där vanliga människor kan känna trygghet och brottsligheten nedkämpas.

Kravet: Fler polisinsatser med biljettkontrollen i tunnelbanan

Så är det inte i dag. Såväl BRÅ som Stockholms olika trygghetsmätningar vittnar om att otryggheten breder ut sig. Även om SL-trafiken håller emot utvecklingen så ser vi även där konsekvenserna av ett samhälle som mår dåligt. Ett exempel rör klotter och skadegörelse. Färska siffror berättar att antalet polisanmälningar gällande skadegörelse (huvudsakligen klotter) mellan 2012 och 2017 har ökat från 14 000 till närmare 45 000. Även klottret räknat per kvadratmeter har nästan fördubblats under de fem senaste åren.

Ordningsvakter, trygghetsvärdar och kontroller

Vi har under senare år gjort flera satsningar för en trygg och säker SL-trafik. Med satsningar på ordningsvakter, trygghetsvärdar och biljettkontroller. Utökade insatser med våra trygghetskameror samt en lång rad övriga åtgärder. Till detta fogar vi nu denna riktade trygghetssatsning på runt en halv miljard kommande år.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Nu krävs att också övrig politik tar sitt ansvar. Kommunerna måste sätta stopp för destruktiva dumheter som skattesubventionerade klottermurar och istället bygga upp sitt konstruktiva trygghetsarbete i form av exempelvis olika sociala insatser, stöd till brottsofferjourer, bättre belysning, upprustning av nedgångna utemiljöer samt andra trygghetsåtgärder.

Till sist pekar dock allt tillbaka på den nationella politiken. Där krävs beslut och resurser som skärper och uppdaterar lagstiftningen samt rustar upp rättsväsende från polis till åklagare och domstolar. När vi nu inleder en historiskt stor satsning på trygghet och säkerhet i SL-trafiken är det inte för mycket begärt att regering och riksdag matchar denna. Lär av städer som New York. Backa från det ödesdigra beslutet att avveckla de riktade polisinsatserna från kollektivtrafiken. Återupprätta tunnelbanepolisen.

Återinrätta tunnelbanepolisen

Det är nämligen där det börjar och slutar. I en polis med resurser att finnas där människor finns. Som manstarkt finns på plats, synligt patrullerar och finns nära tillhands om olyckan är framme. Det hade vi en gång i vår tunnelbanepolis. Det är hög tid att vi får den tillbaka."

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.