Debattören. Åsa Lindhagen (MP) är glad över Miljöpartiets samarbete med Alliansen i Stockholms stadshus. Foto: Miljöpatiet

"Tydliga gröna avtryck när MP styr med de borgerliga partierna"

Miljöpartiets politik blir verklighet även i ett samarbete med Alliansen, både när det gäller klimat och sociala frågor, skriver Åsa Lindhagen (MP).

  • Publicerad 15:10, 31 okt 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Miljöpartiet kommer alltid att driva på i frågor om miljö och klimat och stå upp för mänskliga rättigheter. Oavsett med vilka vi styr.

Som del i den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm under den gångna mandatperioden var vi med och genomförde många viktiga reformer för att skapa ett mer hållbart Stockholm. När det rödgrönrosa styret vid valet förlorade majoriteten sökte Miljöpartiet ett mittensamarbete. På det viset hade vi både kunnat utestänga Sverigedemokraterna från inflytande och skapa ett stabilt styre. Vi fick dock inte gehör för våra försök och vi inledde därför samtal med samtliga borgerliga partier, vilket resulterade i ett grönblått styre.

Papperslösa får fortsatt socialbidrag

Trots många skillnader mellan våra partier nådde vi längre i våra samtal än många av oss trodde var möjligt. Ekonomiskt bistånd till papperslösa barn ska kvarstå, inget barn ska gå hungrigt eller frysa i Stockholm. Därtill ska stödet till organisationer som riktar sig till papperslösa barn öka. Barns rättigheter ska stärkas och arbete med att implementera barnkonventionen, som blir lag 2020, ska påbörjas. Därtill kommer nu barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden få bättre stöd genom möjlighet till förtur och genom att vi ökar antalet genomgångsbostäder ytterligare.

"Grönblått samarbete skapar en mer blandad stad"

En viktig fråga för Miljöpartiet är att minska hemlösheten. I Stockholm sjunker hemlösheten år efter år men vi kan förstås inte slå oss till ro för det. Därför är det viktigt att vi nu får ett fortsatt kraftfullt hemlöshetsarbete. Fler Bostad först-lägenheter ska skapas och de insatser för äldre hemlösa som påbörjades i rödgrönrosa majoriteten ska fortsätta. Det handlar om särskilda seniorbostäder, snabbspår till utredningsplatser och anpassade boendelösningar. Livssituationen för utsatta EU-medborgare ska förbättras, där samarbetet mellan staden och civilsamhället ska fortsätta och samverkan med hemländerna stärkas.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har varit en mycket prioriterad fråga för Miljöpartiet och arbetet mot hedersvåld ska drivas med kraft. Under de senaste fyra åren har vi både antagit Stockholms första program mot hedersrelaterat våld och förtryck, varit med och permanentat Origo och inrättat tre nya relationsvåldscentrum som även kommer ha kompetens kring hedersfrågor. Jag är trygg med att det arbetet kommer att fortsätta under de kommande fyra åren.

Kvinnor som flytt från våld ska ges förtur

Även arbetet mot våld i nära relationer ska stärkas. Våldsförebyggande arbete i form av våldspreventivt arbete i stadens skolor och motverkande av destruktiva maskulinitetsnormer ska ske. Boendemöjligheterna för kvinnor som flytt från våld ska också öka och riktlinjerna för förtur förändras så att fler får förtur, något som inte var möjligt att genomföra i det rödgrönrosa styret men som nu blir verklighet med det grönblåa samarbetet. Det ska också finnas möjlighet att flytta på våldsutövaren så att kvinnor och barn kan få bo kvar i sitt hem.

"Högerstyret i staden hotar ungdomsfotbollen i Stockholm"

Miljöpartiet kommer att fortsätta hålla mänskliga rättigheter och sociala insatser högt i alla lägen. Oavsett med vilka vi styr. Det tidigare rödgrönrosa styret förlorade sin majoritet vid valet, att regera vidare i minoritet hade riskerat ett styre som blivit nedröstat i avgörande frågor, men även att Sverigedemokraterna fått inflytande. Då hade de politiska förslagen fastnat på plakaten, i stället för att bli verklighet. Vi är ett pragmatiskt parti som brinner för att göra skillnad på riktigt. Med den nya överenskommelsen i ett grönblått styre visar vi att vår politik blir verklighet inte bara inom miljö- och klimat, utan även i frågor som mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Frågor som Miljöpartiet alltid kommer att stå upp för, oavsett med vilka vi styr."