Debattören. Björn Ljung (L) vill ha ett bättre skydd för stadens träd. Foto: Liberalerna / Sacharias Källdén

"Utöka skyddet för Stockholms träd"

Den oförsiktiga hanteringen av Pålsundet och skövlingen av Norr Mälarstrand visar att staden behöver göra mer för att skydda stadens träd, skriver Björn Ljung (L).

  • Publicerad 15:57, 24 jul 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Stockholm är känt för närheten till naturen och grönskan i staden. Vackra byggnader varvas med parker och gröna kilar med träd som tagit lång tid att växa sig stora. När vi bygger nytt och rustar upp måste träden tas tillvara. Utvecklingen som vi sett oroar oss. Den oförsiktiga hanteringen av Pålsundet och skövlingen av Norr Mälarstrand är exempel på att våra träd saknar tillräckligt skydd. Staden har ingen har ingen sammanhållen hantering av grönområdena.

Staden växer och vi behöver bygga snabbt. Liberalerna vill påbörja minst 44 000 bostäder mellan 2018 och 2022. Fram tills dess att bostadskrisen har minskat måste staden planera för att minst 11 000 bostäder ska byggas årligen.

När vi bygger mycket, då är det extra viktigt att vi bygger bra också. När det går snabbt hamnar träden lätt i kläm, men det kan lösas. Via olika regleringar för vem som ska ha huvudansvar för vad i kombination med ett tydligt politiskt ledarskap kan träden bevaras. De senaste fyra åren har staden helt saknat tydligt politiskt ledarskap, och utan styrning hamnar de som inte kan tala för sig själv i kläm. Liberalerna vill se ett starkare skydd för befintlig grönska i Stockholm.

Det är också viktigt att stadens organisering av våra parker och gröna stråk ges ett tydligt ansvar. Stadsdelsnämnderna måste samverka med och ges ett tydligt stöd från stadsträdgårdsmästaren vid hantering av träden. Regelmässigt ska inte friska uppvuxna träd sågas ner. De kan ansas, beskäras och hanteras så att de inte är problem för trygghet, tillgänglighet eller förbättring av parker, promenadstråk eller alléer.

Vår stadsmiljö är för viktig för att bara låta det bli som det blir. Det tar lång tid för ett träd att växa sig stort, det tar lång tid att återställa nedskövlade parker. Liberalerna vill bygga bra, med respekt och skydd för den grönska vi har. Träden måste ges ett utökat skydd i hela staden."