Oeniga. Warlenius (V) och Luhr (MP) håller inte med om hur klimatarbetet ska föras i Stockholms stad. Foto: Pressbilder

V: Alliansen kommer aldrig att prioritera klimatet

Hur ska Miljöpartiet kunna få igenom de nödvändiga klimatinvesteringarna i en allians som vill sänka skatten och minska stadens ”skuldbörda”? undrar Rikard Warlenius (V) i en slutreplik.

  • Publicerad 13:00, 24 okt 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är en slutreplik i debatten som började med "V: MP försöker lura sina väljare" och som följdes av Luhr (MP): "Det är inte vi som lurar väljare, det är V".

***

"Miljöpartiets Katarina Luhr och jag är helt överens om att den viktigaste diskussionen som finns just nu är hur världen kan ställa om till en hållbar framtid. För oss som kommunpolitiker handlar det i första hand om hur Stockholm ska klara omställningen. Men vi ser definitivt olika på vad som kommer att gå att genomföra på klimatområdet tillsammans med Alliansen.

För ett par veckor sedan släppte FN:s klimatpanel en rapport om den globala uppvärmningen, som konstaterade att det tidigare 2-gradersmålet måste skärpas till maximalt 1,5 grader om katastrofala konsekvenser ska kunna undvikas. FN tror fortfarande att det är möjligt, men det kräver en snabb och djupgående samhällelig omställning. Det är just den insikten jag saknar i den nya majoritetens politik, och det är därför tonläget är högt. Tiden för att genomföra mindre gröna reformer inom ramen för en i övrigt borgerlig tillväxtpolitik är helt enkelt förbi.

Det behövs stora investeringar

Vi menar att vad som framförallt krävs i detta skarpa läge är stora samhälleliga investeringar. Det handlar om investeringar i förnybar energi, i elektrifiering av fordonsflottan, i kollektivtrafik, i klimatsmarta bostäder och annat. En målsättning om ett ”klimatpositivt Stockholm” 2040 är tyvärr meningslös om inte investeringarna går i takt med målet. Men hur ska Miljöpartiet kunna få igenom de nödvändiga klimatinvesteringarna i en allians som vill sänka skatten och minska stadens ”skuldbörda”?

DEBATT. Det är helt fel att ombilda våra hyresrätter, Dennis Wedin (M)

Det krävs också en del livsstilsförändringar, men det är inte genom individuella konsumtionsval vi gör de stora förändringarna, utan genom gemensamma överenskommelser för det allmännas bästa. Självfallet ska därför livsmedlens klimatavtryck tydligt minskas och det ska vara obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall. Flyget måste också bära sina egna miljökostnader. Men hur ska Miljöpartiet få igenom det i en allians som starkt motsätter sig regleringar och värderar valfriheten att få göra utsläpp före klimatet?

Vänsterpartiet menar också att en klimatomställning måste vara rättvis. För att lyckas med klimatomställningen krävs ett starkt samhälle, som garanterar trygghet och välfärd i förändringen. Det går inte ihop med Allianspolitik för ökade klassklyftor.

Beklagar att MP aldrig ville förhandla

Katarina Luhr har självfallet rätt i att det politiska läget förändrades i samband med valet när de rödgrönrosa partierna tappade majoriteten. Ingen kommer veta exakt hur det hade sett ut om de rödgrönrosa styrt istället. Men den främsta anledningen till det är tyvärr att Miljöpartiet aldrig kom till förhandlingsbordet.

Så jag tänker fortsätter beklaga att Miljöpartiet har valt bort möjligheten att ta nya, stora kliv i klimatomställningen tillsammans med oss. Vi tror nämligen inte att de här kliven går att ta tillsammans med Alliansen."