Debattörerna. Jackie Nylander (V), ersättare socialnämnden och Alexandra Mattsson Åkerström (V), vice ordförande socialnämnden. Foto: Stockholms stad

V: "Rädda akutboendet för barn och unga"

Det vore ett stort misstag att lägga ner Giovannis akutboende för barn och unga, skriver Alexandra Mattsson Åkerström (V) och Jackie Nylander (V) inför mötet i socialnämnden på tisdagen.

  • Publicerad 17:10, 12 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

På tisdagen kommer socialnämnden i Stockholms stad att fatta beslut om framtiden för Giovannis akutboende för barn och unga. Den nya majoriteten i Stockholms stad, bestående av Alliansen och Miljöpartiet, föreslår nedläggning. Det är ett stort misstag, och Vänsterpartiet vädjar till majoriteten att rädda Giovannis.

Giovannis är ett HVB-hem (hem för vård och boende) som erbjuder tio stycken akutplatser för barn och unga mellan 13 - 20 år. De barn och ungdomar som placeras har en social problematik och är i akut behov av stöd och skydd. Det kan till exempel handla om ungdomar som är utsatta för våld, hedersproblematik, som befinner sig i missbruk eller har olika psykiska diagnoser.

Giovannis har funnits i Stockholm sedan 1930-talet. Personalen är mycket erfarna och har stor kompetens i att jobba med de här barnen och ungdomarna. På Giovannis får barn och unga omhändertagande och de som skrivs ut ska ha en känsla av sammanhang. Alla inskrivna barn och unga ska ha en förutsägbar, säker, trygg och trivsam miljö att bo i. Det råder alltså ingen tvekan om att den här verksamheten behövs.

Anledningen till den föreslagna nedläggningen är att platserna som finns inte är fullt belagda och att det därför skulle gå att ersätta platserna inom ramen för andra verksamheter. Under året har dock ca 6 av 10 platser varit belagda, så behovet finns.

Det är lätt för politiker att mäta allt i kronor och ören. Och visst handlar politik om ekonomiska prioriteringar. Det är budgetar som ska gå ihop och det finns stora behov inom många olika områden. Men det här är ett boende för barn och unga som är i väldigt svåra livssituationer. Vi menar att det är mycket prioriterat och att det måste få kosta.

Vänsterpartiet kommer på morgondagens socialnämnd att föreslå att Giovannis inte läggs ner. Vi vädjar till socialborgarrådet Jan Jönsson (L) och till samtliga ledamöter i socialnämnden att stoppa det här beslutet och rädda Giovannis.